Godziny otwarcia Biura Polonii:        

 • poniedziałek

 • środa

 • piątek

 

Zespół Biura Poloni:

Kim jesteśmy:

#JestemPolonią! 

           

                  

 

Nasze zadania:

 • Reprezentowanie interesów Polonii wobec instytucji konstytucjonalnych Republiki Federalnej Niemiec, niemieckich krajów związkowych oraz Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przygotowanie, koordynowanie i uzgadnianie wspólnych pozycji Polonii wobec ważnych dla Polonii tematów
 • Planowanie, inicjowanie i wspieranie projektów organizacji polskich w Niemczech
 • Animowanie i koordynowanie działań organizacji polskich w Niemczech
 • Informowanie Polonii niemieckiej o wydarzeniach i planowanych eventach poprzez stronę internetową www.polonia-viva.de i jej newsletter
 • Utworzenie i kierowanie punktem kontaktowym dla organizacji polskich w Niemczech
 • Wspieranie zakładania organizacji i formułowanie wspólnych zadań
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu Polonii w Niemczech i Unii Europejskiej.

 

Historia Biura Polonii w Niemczech:

Biuro Polonii powstało w wyniku podpisania w Warszawie w dniu 12 czerwca 2011 roku  "Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu" pomiędzy Polską i Niemcami. Wspólne Oświadczenie zakładało utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech oraz Biura Polonii w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech. Biuro Polonii w Berlinie zostanie sfinansowane przez stronę niemiecką.

Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Po ustalenie formalności Biuro Polonii rozpoczęło swoją pracę z początkiem w roku 2012. Celem umowy była intensyfikacja działań mających na celu wspieranie obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktatu z roku 1991 o dobrym sąsiedztwie (Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy).

Oświadczenie o stanie realizacji postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r.

 

Wspólne Oświadczenia Okrągłego Stołu, podpisane w Warszawie dnia 12 czerwca 2011 r.

 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

 

 

Artykuły i Informacje z historii Biura Polonii:

 

 

  Historia i funkcje Biura Polonii w Berlinie 

 

Strona archiwalna Biura Polonii: