Godziny otwarcia Biura Polonii:        

  • Poniedziałek     10:00    -    15:00
  • Wtorek              10:00    -    15:00
  • Środa                10:00    -    15:00
  • Czwartek       Umówione terminy
  • Piątek               10:00    -    13:00
 

 

Zespół Biura Polonii:

Kim jesteśmy:

#JesteśmyPolonią! 

Nasze zadania:

 • Reprezentowanie interesów Polonii wobec instytucji konstytucjonalnych Republiki Federalnej Niemiec, niemieckich krajów związkowych oraz Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przygotowanie, koordynowanie i uzgadnianie wspólnych pozycji Polonii wobec ważnych dla Polonii tematów
 • Planowanie, inicjowanie i wspieranie projektów organizacji polskich w Niemczech
 • Animowanie i koordynowanie działań organizacji polskich w Niemczech
 • Informowanie Polonii niemieckiej o wydarzeniach i planowanych eventach poprzez stronę internetową www.polonia-viva.de i jej newsletter
 • Utworzenie i kierowanie punktem kontaktowym dla organizacji polskich w Niemczech
 • Wspieranie zakładania organizacji i formułowanie wspólnych zadań
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu Polonii w Niemczech i Unii Europejskiej.
 •  

Historia Biura Polonii w Niemczech:

Biuro Polonii powstało w wyniku podpisania w Warszawie w dniu 12 czerwca 2011 roku  "Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu" pomiędzy Polską i Niemcami. Wspólne Oświadczenie zakładało utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech oraz Biura Polonii w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech. Biuro Polonii w Berlinie zostanie sfinansowane przez stronę niemiecką.

Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Po ustalenie formalności Biuro Polonii rozpoczęło swoją pracę z początkiem w roku 2012. Celem umowy była intensyfikacja działań mających na celu wspieranie obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktatu z roku 1991 o dobrym sąsiedztwie (Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy).

Oświadczenie o stanie realizacji postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r.

 

Wspólne Oświadczenia Okrągłego Stołu, podpisane w Warszawie dnia 12 czerwca 2011 r.

 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

 

 

Nasze działania:

 

 

Marketing dla organizacji - szkolenie online 30.10.23 w ramach spotkań Biura z Polonią

 

 

 

Spotkanie Biura Polonii z uczestnikami VI Kongresu Organizacji Polskich w Bonn w niedzielę 1. października 2023

 

 

 

"W grupie raźniej? Czego dzieci uczą się w grupie polskojęzycznej?" - spotkanie Biura Polonii w Oświacie 14.11.2023

 

 

Spotkanie Biura Polonii z Organizacjami Polskimi w Hanowerze

 

 

Nasze ekspertki ds „Uznanie dyplomów i rynek pracy w Niemczech"

 

 

„Uznanie dyplomów i rynek pracy w Niemczech. Szanse i możliwości” -  spotkanie online 30.08.2023 w ramach spotkań Biura z Polonią

 

 

 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w Biurze Polonii

 

 

Spotkanie z Polonią: Mój język – Mój skarb. Jak wspierać język polski w rodzinie? 

 

 

Spotkanie z Polonią: Mój Język Polski

 

 

 

Spotkanie z Polonią: Jak budować wspólnotę polonijną?

 

 

 Biuro Polonii życzy całej Polonii w Niemczech z okazji święta 3 Maja

 

 

Historia i funkcje Biura Polonii w Berlinie 

 

Strona archiwalna internetowa Biura Polonii: