Uniwersytet Trzech Pokoleń - Nowa humanistyka

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

zapraszamy na kolejny wykład w sali wykładowej Uniwersytetu Humboldtów

przy Unter der Linden 6. Wykład odbędzie się 19 maja 2023 roku o godz. 18.00 w sali 2094.

Z tłumaczeniem symultanicznym na niemiecki.

Tematem wiodącym w tym semestrze jest "Nowa humanistyka"

Naszym gościem będzie Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek

Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (ur. 1956 ) wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim.
W 1997 habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 wydał antologię tekstów - Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia – schronienie czy więzienie?, w 2008 Obrzeża katolicyzmu, w 2009  Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective, w 2010  Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem, w 2013 O Bogu i człowieku. Rozmowy, On the World and Ourselves w 2015, Polak katolik? w 2015, razem z Arturem Nowakiem w 2020 Wąska ścieżka.
Dlaczego odszedłem z Kościoła, razem z Zygmuntem Baumanem (pośmiertnie) w 2020 O świecie i sobie samych, razem z Arno Tausch, Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics, 2020, Polak katolik po przejściach (II rozszerzone wydanie Polaka katolika?) razem z Arturem Nowakiem w 2021 Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele, w 2022 Babilon. Kryminalna historia kościoła.

Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym,
konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Temat wykładu: Demokracja w cieniu katolicyzmu
Cały Berlin wraz z krajami bloku sowieckiego rozpoczął w 1989 roku proces demokratyzacji, który trwa do dzisiaj. Ten proces miał swoja dobrze nam znaną prehistorię. W od sierpnia do połowy listopada 1989 roku mieszkałem w Kladow i wspólnie z Berlińczykami przeżyłem euforię otwarcia 9 listopada. Akurat ten dzień spędziliśmy w Berlinie Wschodnim i wracaliśmy zatłoczoną stacją metra Friedrichstrasse 9 listopada. Od tamtego czasu minęło ponad 20 lat, a nasze demokracje nadal borykają się z dziedzictwem minionego okresu.
Inaczej to wygląda w Niemczech, a inaczej w Polsce. W moim wykładzie skupię się na Polsce, którą znam lepiej. Moje rozważania podzielę na dwie części. Najpierw opiszę okres od 1989 do roku 2005. Byłem wtedy jezuitą z głęboką świadomością współtworzenia rodzącej się demokracji naszego kraju. W 2005 roku odszedłem z zakonu i opuściłem również kościół katolicki. Jednak oba te okresy dzieli przeświadczenia, że polski katolicyzm nie potrafił się wpisać w zachodzące na jego oczach zmiany cywilizacyjne, tylko stał się jednym z głównych hamulcowych tych przemian. W zakończeniu postaram się nakreślić możliwe scenariusze przyszłości. One też mogą być przedmiotem naszej rozmowy.

Moderacja: prof. UAM dr hab. Brygida Helbig

Po wykładzie będzie okazja do rozmów przy lampce wina i preclach.

Życzymy dużo przyjemności.

Rada Programowa UTP