Tylko do 4 czerwca rejstracja online na wybory do Parlamentu Europejskiego

Twoj glos baner wybory do UE

Możesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego na całym świecie! Zarejestruj się przed 4 czerwca na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/

📕Przygotuj numer PESEL oraz ważny dokument tożsamości. W państwach, do których możemy wjechać na dowód osobisty, w tym w Wielkiej Brytanii, możemy głosować z dowodem lub paszportem. W państwach, do których możemy wjechać jedynie z paszportem głosujemy tylko z paszportem.

🖊️Zanotuj adres i numer komisji, do której się zapisujesz - za granicą głosujemy obecnie jedynie osobiście!

Głosuj z nami :)

Polonia głosuje!

Dokładny opis na https://www.instagram.com/reel/C7lO9PsI0ZB/?igsh=bnYycTN1MnY3ODE0