Tożsamości zamknięte - 13.10. UTP Berlin

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

zapraszamy na wykład Prof. Dr. Habil. Joanna Hańderek. 13 października 2023, godz. 18:00, sala 2094, HU, Unter der Linden 6 (z tłumaczeniem symultanicznym na niemiecki).
Po wykładzie odbędzie się tradycyjne spotkanie.
Temat: Tożsamości zamknięte wynikają z ludzkiej potrzeby stabilizacji

Tożsamość we współczesnym świecie jest szczególnym zadaniem. Należy pamiętać o oddziaływaniu na nas kultur, o współbyciu z innymi, o relacjach, w jakich żyjemy. Przede wszystkim jednak należy sobie uświadomić, że to od każdego człowieka zależy, w jakim stopniu otworzy się na świat, a w jakim będzie wobec Inności budować mury. Tożsamość zamknięta we współczesnym świecie jest szczególnie niebezpieczna, żyjąc bowiem w rzeczywistości coraz bardziej przenikających się kultur, coraz większych zależności i możliwości, należy się nauczyć negocjować ze sobą samym, tak samo jak i z innymi. Tożsamości zamknięte stanowią niebezpieczną postawę, w której drugi staje się wrogiem, a    inność zostaje napiętnowana.

Joanna Ewa Hańderek - polska filozofka specjalizująca się w filozofii kultury, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicystka, działaczka społeczna i polityczna. W 2002 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Cierpienie i czas. Na tym samym wydziale w 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Metamorfozy i muzea. Jest profesor nadzwyczajną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była zastępcą dyrektora do spraw studenckich w Instytucie Filozofii UJ. Specjalizuje się w filozofii współczesnej, filozofii kultury, w szczególności w problematyce postkolonializmu, globalizacji, multikulturalizmu i wykluczenia. Jest członkinią redakcji kwartalnika Racje. Od 2013 jest współorganizatorką cyklu konferencji Kultura wykluczenia? (osiem edycji do 2020). Jest opiekunką sekcji filozofii kultury
oraz sekcji ekoetyki Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest założycielką Stowarzyszenia Rewersy Kultury działającego na rzecz inkluzji osób wykluczonych. Jest członkinią Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Towarzystwa Humanistycznego i Kongresu Świeckości, który opowiada się za rozdziałem Kościoła od państwa.  W 2018 wsparła protest studentów przeciwko reformie nauki (tzw. Ustawa 2.0), przygotowanej przez resort Jarosława Gowina.  W wyborach parlamentarnych w 2019 ubiegała się o mandat posłanki na Sejm IX kadencji, startując z jedenastego miejsca na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w ramach porozumienia partii lewicowych) w okręgu krakowskim i otrzymując 2734 głosy.

Moderacja: dr hab. Brygida Helbig

Życzymy dużo przyjemności.
Rada Programowa UTP

https://utp.berlin/