Spotkanie Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie - 15.04.2024

Spotkanie w MSZ z przedstawicielami Polonii niemiekiej 17.04.24

15 kwietnia 2024 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha 23 w Warszawie,  Anna Sochańska - dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ oraz Robert Tyszkiewicz - koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą Kancelarii Senatu RP spotkali się z przedstawicielami Polonii niemieckiej - prezesem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech - Aleksandrem Zającem, prezesem Polskiej Rady w Berlinie - Ferdynandem Domaradzkim oraz Agatą Lewandowski reprezentującą Biuro Polonii. Delegacja Polonii niemieckiej przybyła do Warszawy na zaproszenie minister Henryki Mościckiej-Dendys. Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka-Dendys odpowiada za problematykę konsularną oraz prawno-traktatową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest również odpowiedzialna za programowanie i koordynację promocji Polski, dyplomację publiczną i kulturalną, a także za problematykę Polonii.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja Polonii w Niemczech, możliwości rozwoju działalności organizacji polonijnych oraz problemy i oczekiwania środowiska polonijnego. Na wstępie prezes Aleksander Zając nakreślił skomplikowaną sytuację Polonii niemieckiej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wraził zainteresowanie Polonii niemieckiej i chęć pomocy w tworzeniu  „Domu polsko-niemieckiego” w Berlinie. Przekazał protest organizatorów wieloletnich imprez polonijnych w sprawie wstrzymania finansowania dla polonijnych projektów kulturalnych „Rock & Chanson Festiwal Kolonia-Wrocław-Paryż" oraz Festiwalu „Dźwięki, które łączą” w Hanowerze. Następnie Agata Lewandowski zaprezentowała działalność Biura Polonii w Berlinie oraz sytuację mediów polonijnych w Niemczech.

Na zakończenie pierwszej części spotkania prezes Ferdynand Domaradzki przedstawił historię oraz aktywną działalność Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie oraz Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”. Korzystając z okazji podziękował za wieloletnie wsparcie i współpracę Senatorom RP – Halinie Biedzie, Beniaminowi Godyle i Wojciechowi Ziemniakowi oraz zaprosił wszystkich na organizowany 26 maja w Berlinie festyn z okazji Dnia Polonii. Dyrektor Anna Sochańska w latach 2001-2006 była radcą ds. politycznych w Ambasadzie RP w Londynie, a w latach 2019-2023 pełniła funkcję ambasadora RP w Irlandii.

W związku z tym jako specjalistka ds. Polonii była bardzo zainteresowana sytuacją języka polskiego w Niemczech i działalnością Kokopolu rodzielajacego fundusze na naukę jezyka polskiego. Zaznaczyła także, że w przyszłym roku środki finansowe przynawane w ramach konkursu dla Polonii przejdą z zarządzającej nimi w ostatnich latach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zarówno gospodarze jak i goście byli zdania, że w najbliższym czasie warto wznowić obrady polsko-niemieckiego okrągłego stołu i zaprosić Polonię niemiecką do udziału w nich.

Agata Lewandowski

(na zdjęciu od lewej Ferdynand Domaradzki - prezes Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, Anna Sochańska - dyrektor Departmentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Robert Tyszkiewicz - koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą Kancelarii Senatu RP,  Aleksander Zając - prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech; fot. A.Lewandowski)