Spotkanie z Polonią: Mój język – Mój skarb. Jak wspierać język polski w rodzinie?

Bardzo dziękujemy 30 przedstawiciel/k/om organizacji polonijnych, nauczycielkom i rodzicom, którzy wzięli udział w spotkaniu Biura Polonii w Berlinie na temat nauczania języka polskiego w Niemczech. Dziękujemy za obecność i Waszą wspaniałą, codzienną pracę na rzecz podnoszenia statusu języka polskiego w Niemczech. 

On-line i na żywo w SprachCafé w Berlinie rozmawialiśmy o tym, że: 

  • Wielojęzyczność to projekt rodzinny! We wspieraniu dzieci w nauce języka polskiego ważni są przede wszystkim rodzice, ale także ogromną rolę do odegrania mają dziadkowie i dalsi członkowie rodziny, również przyjaciele. Nie można krytykować, ani zawstydzać dzieci, którzy łamią język polski, trzeba je cierpliwie wspierać, by ich nie zniechęcić do nauki i zbierania doświadczeń w języku polskim.
  • Język nie przenosi się przez krew! Nauka języka to praca i poświęcony czas! W rodzinach mieszanym każdy z rodziców powinien porozumiewać się z dzieckiem w swoim rodzimym języku. To najlepszy i naturalny sposób nauki języka pochodzenia rodziców. W ten sposób dziecko będzie wzrastać z językiem pochodzenia rodziców i nauczy się rozumieć i właściwie używać metafor, idiomów, frazeologizmów języka rodziców. 
  • Ważne, by rozmawiać z dzieckiem w języku polskim NIE TYLKO w domu, ale także w przestrzeni publicznej: komunikacji miejskiej, czy na placu zabaw. Ważne, by dziecko nie myślało, że to jest język tajemny, by nie musiało się go wstydzić, by było dumne z posługiwania się językiem odziedziczonym.
  • Dzieci potrzebują przynależności do grupy rówieśniczej w języku pochodzenia. Dlatego ważne jest, by wspierać polonijne inicjatywy, które organizują wydarzenia dla dzieci i młodzieży w języku polskim. Dzieci potrzebują dzieci! Dzieci uczą się przez zabawę, dlatego ważne, by odbywała się ona w języku polskim. 
  • Bardzo ważne jest, by nauka języka pochodzenia znalazła się w systemie szkolnym, to podnosi status języka polskiego w Niemczech.
  • Język polski, to języka serca, ale także język gospodarki! Drugi rok z rzędu Polska jest piątym partnerem handlowym Niemiec, przed Wielką Brytanią i Włochami. Pod względem eksportu Polska jest na czwartym miejscu, przed Francją. To oznacza, że z perspektywy niemieckich przedsiębiorstw, które inwestują w Polsce i handlują z polskimi firmami, język polski jest niezbędny do prowadzenia kluczowych biznesów. 

Ogromna prośba o podzielenie się w komentarzach Waszymi doświadczeniami/dobrymi praktykami/problemami w nauczaniu języka polskiego, a także inicjatywami (w tym internetowymi), które możemy śledzić, i w których możemy brać udział jak www.superkino.info. Inspirujmy się wzajemnie! #JesteśmyPolonią

#WeArePolonia

Geschäftsstelle der Polonia / Biuro Polonii