Rejestracja w spisie wyborców przebywających za granicą do 10.10.2023

Zostało tylko kilka dni do wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej!
Kontynuując cykl artykułów o nadchodzących 15.10.2023 wyborach, publikujemy informacje jak i gdzie mogą zarejestrować się do spisu wyborców osoby przebywające za granicą.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie https://ewybory.msz.gov.pl.
Aby zarejestrować się w komisji, w której będziemy głosować, trzeba wypełnić krótki formularz znajdujący się pod linkiem https://ewybory.msz.gov.pl/?fbclid=IwAR0KmX-A4skiSEEPxHKesQUUckyk-V28QqGV5ofRpfQAN42vXYDpSxHOpL4, 
Tylko do 10 października 2023 można zarejstrować się do spisu wyborców za granicą.
Dla ułatwienia publikujemy podstawowe informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spis wyborców przebywających za granicą

Witamy w systemie umożliwiającym ujęcie osoby przebywającej za granicą w dniu wyborów w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula. Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w 2023 

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:
- numer PESEL;
- ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, np. Norwegia, Szwajcaria, niektóre państwa Bałkanów Zachodnich itd.);
- adres pobytu za granicą;
- adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Proszę się upewnić, czy wybrany obwód głosowania znajduje się w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego proszę skorzystać z: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie 

Aby rozpocząć rejestrację, należy nacisnąć przycisk 'ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ' na dole strony. Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, proszę wybrać państwo oraz komisję, w której chcą Państwo oddać głos, a następnie wypełnić formularz.

UWAGA!
Wybierając obwód głosowania, proszę zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Jeśli w danym państwie (okręgu konsularnym) utworzono więcej obwodów głosowania sugerujemy wybór  obwodu z  z najmniejszą liczbą wyborców.

Swoje dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z ich pisownią w ważnym polskim dokumencie tożsamości (proszę uwzględniać znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł). Przy wpisywaniu adresu pobytu za granicą proszę o podanie pełnych danych w formacie stosowanym przy adresowaniu korespondencji nadawanej pocztą.

Proszę sprawdzić poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza.

W przypadku problemów z rejestracją można skorzystać z sposobów wnioskowania o ujęcie w spisie przez właściwego terytorialnie konsula:
- złożyć wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie);
- złożyć wniosek na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem lub fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Jeśli poszukują Państwo informacji o warunkach głosowania za granicą, zlecamy odwiedzić stronę Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Dodatkowo informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-i-referendum-2023

Dalsze informacje o rejestracji znajdują się na stronie: 

https://ewybory.msz.gov.pl/?fbclid=IwAR0KmX-A4skiSEEPxHKesQUUckyk-V28QqGV5ofRpfQAN42vXYDpSxHOpL4

(AL)