Język polski - temat 6 Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech

Już za chwilę spotykamy się w Bonn na Kongres Organizacji Polskich w Niemczech Bonn 2023 / Kongress der Polnischen Organizationen.

W sobotnim panelu prowadzonym przez dr Annę Mróz Anna Mróz Herzenssprache - Język Serca ekspertki porozmawiają o języku polskim i tematach z nim związanych.

Naszymi gośćmi będą:

- Marta Dill, z wykształcenia filmoznawczyni i germanistka oraz pedagożka, ma również skończone studia podyplomowe "J. polski jako obcy". Pani Marta Przewodzi stowarzyszeniu Wawel Polska Szkoła Heidelberg - Mannheim i aktywnie uczy j. polskiego i niemieckiego.

- Magdalena Lepianka-Nowak, która jest absolwentką Wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Wydział wiedzy o kulturze oraz języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim Od 2003 roku Pani Magdalena pracuje jako nauczycielka języka polskiego jako języka ojczystego, pierwszego i obcego. Przygotowywała i przeprowadzała egzaminy KMK w Brandenburgii.  W berlińskiej Oświacie od 18 lat przygotowuje młodzież do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.  W 2021 rozpoczęła pracę w SBJF Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, uczy języka polskiego jako języka pierwszego w 5 berlińskich szkołach podstawowych. Pani Magdalena jest autorką serii podręczników nauki do języka polskiego jako języka fachowego.

- Barbara Stolarczyk jest tłumaczką języka polskiego, niemieckiego i niderlandzkiego. Od 2009 roku pracuje jako lektorka języka polskiego jako obcego i odziedziczonego oraz języka niemieckiego jako obcego w Centrum Językowym Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt i tamże od 2016 roku jest kierowniczką Centrum Języków Odziedziczonych. Naukowo zajmuje się rozwijaniem kompetencji mediacji językowej u osób wielojęzycznych przy wykorzystaniu metody projektu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu dydaktyki i certyfikacji języków obcych i odziedziczonych, a od 2015 r. organizuje we współpracy z Centrum Językowym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n.O. Europa-Universität Viadrina cykl konferencji naukowych poświęcony nauczaniu języka polskiego i od 2019 również innych języków odziedziczonych, tj. rosyjskiego, tureckiego, arabskiego czy ukraińskiego. Jest współwydawczynią serii wydawniczej Polnisch als Fremd- und Zweitsprache i redaktorką czasopisma naukowego Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht (ZIF). Od 2012 r. jest członkinią zarządu Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego.

- Ewa Źródlewska-Banachowicz jest kulturoznawczynią, nauczycielką języka polskiego jako języka kraju pochodzenia, od 20 lat lektorką języka polskiego jako obcego. Pani Ewa jest Przewodniczącą Polsko-Niemieckiej Inicjatywy Rodzicielskiej Wspierania Dwujęzyczności we Frankfurcie nad Menem, współzałożycielką polskiej szkoły sobotniej i bilingwalnego przedszkola Polanka Polsko-niemieckie przedszkole Polanka / Deutsch-polnischer Kindergarten FFM. Od lat prowadzi szkolenia dla rodziców na temat dwujęzycznego wychowywania.

Dyskusja zapowiada się bardzo ciekawie, a my czekamy na nią z niecierpliwością.

Spotykamy się w Gustav-Stresemann-Institut e.V., a szczegółowy program naszego spotkania znajduje się na stronie https://kongres.de/.