Polki poza Polską - konkurs o nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Centrum Informacyjne Senatu ogłasza doroczny konkurs o nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Polki poza Polską”.                                                 

Celem konkursu jest pokazanie roli, jaką odegrały i odgrywają polskie kobiety poza granicami Polski dla podtrzymywania polskości i utrzymania więzi z krajem ojczystym.

Od zawsze na barkach kobiet spoczywało utrzymanie polskości poza granicami, bo głównie kobiety przekazywały kolejnym pokoleniom tradycje, kulturę i język, to one  przyczyniły się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej, to dzięki kobietom przetrwała polska kultura i pamięć historyczna, gdy nie było Polski, a mężczyźni ginęli w kolejnych powstaniach i wojnach. W przeszłości kobiety były nie tylko cichymi bohaterkami codzienności, działającymi na marginesie wielkiej historii, ale działały w tajnych stowarzyszeniach, zbierały fundusze, opiekowały się rodzinami, walczyły też z bronią w ręku, były w konspiracji.

Z danych statystycznych wynika, że obecnie więcej kobiet niż mężczyzn z Polski decyduje się na emigrację. Dlatego Senat chciałby wiedzieć jak radziły sobie i radzą Polki poza granicami. Czy odnoszą sukcesy zawodowe i osobiste, dlaczego wybierają życie na obczyźnie, czy interesują się tym, co dzieje się w ich kraju ojczystym, czy podtrzymują więzi z krajem, czy chcą, by ich dzieci mówiły po polsku, czy przekazują dzieciom historię i tradycje kraju pochodzenia, czy są zainteresowane dzieleniem się swoim doświadczeniem i wiedzą z rodakami w kraju. Z jakimi problemami i ograniczeniami borykają się polskie kobiety poza Polską, czy polskie pochodzenie pomaga im, czy przeszkadza w osiągnięciu sukcesu za granicą, wreszcie - jak radzą sobie kobiety, które nigdy nie opuściły Polski, a znalazły się poza granicami na skutek powojennego przesunięcia granic. Czy trwają przy polskości i czy polskość pomogła im przetrwać, czy też była przeszkodą w ich życiu poza Polską.

Senat pragnie zainspirować dziennikarzy do znalezienia takich kobiet i opowiedzenia ich historii, do poszukiwania także w przeszłości takich kobiet, o których warto opowiedzieć i przywrócić je pamięci współczesnych Polaków.  Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co jeszcze można zrobić dla podtrzymywania polskości i umacniania więzi naszych rodaków poza granicami z krajem.

W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów. Warunkiem udziału w konkursie jest:  opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada  2023 r. i przesłanie kopii pracy konkursowej drogą elektroniczną do 4 grudnia 2023 r. przez formularz dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRrXrcUBG_b1LqF6onpGaz3uNU6nxZu_rsyRuSP_x0KD_b4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody: I nagroda - 15000 zł, II – 9000 zł, III – 7000 zł i 3 wyróżnienia po 4000 zł.

Regulamin konkursu zamieszczony jest stronie internetowej Senatu w zakładce „Dla mediów”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Kancelaria Senatu

Centrum Informacyjne Senatu

Wiejska 6/8

00-902 Warszawa

T: +48 22 694 95 22

www.senat.gov.pl/dla-mediow/konkurs-dla-dziennikarzy-2023/