Oświadczenie EUWP w sprawie wojny na Ukrainie

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z całą stanowczością protestuje przeciw bezprawnej i niesprowokowanej inwazji obcych wojsk skierowanej przeciw Ukrainie, która jak każde niepodległe państwo ma prawo do integralności swego terytorium i decydowania o losie swych obywateli.

Wojna jest najgorszym rozwiązaniem międzynarodowych problemów a propagandowe kłamstwa nie zakryją ogromu zniszczeń oraz tysięcy ukraińskich i rosyjskich ofiar. Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wycofania obcych wojsk z terytorium Ukrainy.

Wyrażamy pełne poparcie dla narodu ukraińskiego walczącego o niepodległość swego państwa. Będziemy dążyć wszelkimi dostępnymi środkami do niesienia pomocy wszystkim ofiarom tej wojny.

Zapewniając raz jeszcze naszych Rodaków żyjących na Ukrainie o naszej solidarności, dołączamy do akcji pomocy dla nich zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
24 lutego 2022 r.

www.euwp.eu