Noworoczne spotkanie z Polonią w Ambasadzie RP w Berlinie

13 stycznia Polska Ambasada RP w Berlinie zaprosiła przedstawicieli instytucji i organizacji polonijnych, by w przyjaznej atmosferze podsumować rok 2023. Ambasador Dariusz Pawłoś w swoim wystąpieniu wielokrotnie dziękował za dotychczasową aktywność wszystkim polonijnym organizacjom oraz indywidualnym działaczom za każdą formę aktywności na rzecz Polonii i Polaków. W szczególności dziękowano za wysiłek i zaangażowanie przy przeprowadzeniu ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Słowa podziękowania skierowane były dla tych działaczy i ludzi mediów, którzy kreują pozytywny wizerunek na rzecz Polski, a także za realizację interesów polskiej społeczności w Niemczech.Odnośnie spraw polonijnych zarówno Ambasada RP w Berlinie, jak i Konsulaty Generalne RP w Niemczech – zdaniem Ambasadora Pawłosia – zawsze są otwarte na współpracę ze wszystkimi środowiskami, zainteresowanymi aktywnością polonijną, niezależnie od form, przy jednoczesnym wzajemnym poszanowaniu. Czy tak faktycznie jest? – zdania w tym temacie są podzielone. Konfliktów i nieporozumień w polskim środowisku było i jest bez liku, one nadal istnieją i pewnie trwać będą tak długo dopóki nie nastąpi inicjatywa spotkań wszystkich przedstawicieli środowisk polonijnych. Otwarta rozmowa to pierwszy krok do kompromisu i choć organy RP nie są arbitrem w sporach, to mogą być i chętnie będą podejmować rolę mediatora, aby łagodzić spory – powiedział Ambasador. W spotkaniu wzieła udział kierowniczka Biura Polonii w Berlinie dr habil. Brygida Helbig.

Ambasada (wraz z wydziałem konsularnym) oraz konsulaty generalne wspierają Polonię i Polaków, tworząc przyjazne ramy działalności, współfinansując niektóre przedsięwzięcia, wpisujące się w realizację polskiej polityki zagranicznej, w tym polonijnej. Ambasada i konsulaty zamierzają zorganizować forum dyskusji Polonii w formie np. polonijnych rad konsultacyjnych, które mają służyć wypracowywaniu metod i sposobów na usprawnienie komunikacji między sobą. Także realizację praw mniejszości czy promowanie Polski, jej języka i dorobku kulturalnego oraz gospodarki w państwie przyjmującym. Powoływanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie miało za zadanie stworzenie dodatkowego i poszerzonego forum dialogu z partnerami polonijnymi.

Rada nie powinna – zdaniem Ambasadora – współdecydować o działaniach placówki, powinna być jedynie ciałem konsultacyjnym z udziałem wybitnych ekspertów o uznanym autorytecie w środowisku polonijnym.

Główne plany na nadchodzący rok 2024 to: aktywizacja środowisk wokół ważnych rocznic oraz tematyki kulturalnej i sportowej;

– marzec: 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO;

– maj: 20. rocznica przystąpienia do UE;

– sierpień: 80. rocznica Powstania Warszawskiego; we wrześniu 85. rocznica wybuchu II wojny światowej;

Kultura - w kwietniu opera Straszny Dwór Moniuszki, 5 maja dramat muzyczny Irena Admiralspalast.

Sport - starania o przeprowadzenie części trasy Tour de Pologne 2025 w Niemczech; Światowy Dzień Roweru i promocja Tour de Pologne; integracyjna rola sportu.

Inne - jubileuszowa (XX) edycja olimpiady języka polskiego przygotowywana w porozumieniu z Instytutem Kolbego,

Święta narodowe - Święto Konstytucji 3 Maja, a wcześniej Dzień Flagi i Dzień Polonii, Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada.

Otwarcie nowej Ambasady, a tym samym nowego Wydziału Konsularnego i Polonii. Strona internetowa, Facebook i Twitter, X

Po części oficjalnej nastąpiła część kuluarowa przy lampce wina, kawie i wybornych ciasteczkach.

Moim zdaniem:  Byłoby dobrze, gdyby ludzie dobrej woli więcej dbali o interes ogólny, którego zadaniem jest doprowadzić do osiągnięć pozytywnych rezultatów, a nie tylko przez jakąś wybraną grupę czy jednostkę. Każdy człowiek jest częścią społeczną, dlatego właśnie wspólne dobro jest ważniejszą wartością od realizacji indywidualnych celów.

Krystyna Koziewicz

http://blog-polonia.pl/noworoczne-spotkanie-z-polonia-w.../