Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP dla Andrzeja Białasa

Odznaczenie A.BIalas

W dniu 2 maja 2024 roku, w Dniu Flagi Polskiej oraz w Dniu Polonii i Polaków za granicą, wspólpracownik redakcji Polnii Vivy - Andrzej Białas został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Belwederze w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, za dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o losach polskich pracowników przymusowych na terenie III Rzeszy. 

Prezydent Andrzej Duda uhonorował w Warszawie siedmiu wybranych działaczy polonijnych:                    

- Barbarę Haider Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za rozwijanie polsko–amerykańskich przyjaznych stosunków, za promowanie polskiej gospodarki, nauki i kultury 
- księdza Kazimierza Długosza Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej - za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Brazylii
- Piotra Ciarkowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości w Ukrainie, za promowanie polskości
- Pétera Norberta Kolonics Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Węgrzech
- Irenę Pierszchajło Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla społeczności polskiej w Ukrainie, za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego
- Dorotę Magdalenę Sadowską–Pikuła Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz Polonii szwedzkiej, za działalność charytatywną

Rangę uroczystości podkreśliła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślił, że „ 2 maja jako święto Polaków za granicą i Polonii jest także podziękowaniem ze strony Rzeczypospolitej za ich wkład w wolną, suwerenną, niepodległą Polskę oraz za ich pamięć o Polsce…  Pamiętamy o tym, bo wiemy, że był to efekt dziesięcioleci zabiegów, że był to efekt przelanej wcześniej na wielu frontach II wojny światowej krwi wszystkich tych, którzy oddali za Polskę życie, walcząc najczęściej na obcej ziemi, a potem tułając się po świecie. Spotykamy się tutaj, w Warszawie, po to, by powiedzieć „dziękuję”.

Andrzej Białas urodził się w Raciborzu. Przed emigracją do Niemiec mieszkał i pracował w Samborowicach jako nauczyciel wychowania fizycznego. Od 1988 roku żyje we wschodniej części Bawarii. Jest pasjonatem historii. Od lat poszukuje śladów i powiązań historycznych pomiędzy Polską a Bawarią. Odtwarza i dokumentuje losy polskich pracowników przymusowych. Jest autorem licznych publikacji oraz współpracuje z czasopismami polonijnymi, takimi jak: „MM-moje miasto” przy Polskim Konsulacie w Monachium, Polską Agencją Informacyjną, Polonią Viva, oraz z regionalnymi gazetami niemieckimi. W 2019 roku został odznaczony medalem honorowym „Bene Merito”, a w 2021 roku otrzymał Nagrodę Związku Polaków w Kalabrii w kategorii Nauka i Edukacja, jako Polak Roku – wybrany spośród organizacji polonijnych z całego świata. W grudniu 2023 roku zdobył główną nagrodę w konkursie historycznym „Z naszych dziejów 1863”. Ponadto, organizuje liczne polsko-niemieckie spotkania z młodzieżą, wykłady, uroczystości oraz dni pamięci, przyczyniając się do rozwoju i wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Niemcami. 

Serdecznie gratulujemy Andrzejowi Białasowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, życzymy wielu następnych ciekawych projektów historycznych i czekamy na dalsze interesujace artykuły, które będziemy mogli publikować na stronie Polonii Vivy. 

Redakcja Polonii Vivy  

Więcej Informacji uzyskać można na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP. Foto: Kancelaria Prezydenta RP.