Konkurs „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”

Powiedzenie „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” sprawdziło się w dniu 5.10.2022 roku. Na zaproszenie Związku Polaków w Kalabrii (ZPwK), organizatora międzynarodowego konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”, do Rzymu przybywali m.in. przedstawiciele Polonii z: Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Włoch, a wśród nich nominowani do tytułu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”.

Na uroczystą galę przybyli m.in.: gość honorowy - Senator Jerzy Fedorowicz - członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, który reprezentował Marszałka Senatu RP  prof. Tomasza Grodzkiego; Bożena Kamińska - z Kancelarii Senatu RP - przewodnicząca Kapituły konkursu; Magdalena Kiersikowska - zastępca dyrektora Biura Promocji i Realizacji Projektów Polskiej Fundacji Narodowej; Ligia Henczel - prezes Stowarzyszenia Polonia-Italia w Poznaniu; Dorota Wiśniewska - prezes Stowarzyszenia Via dell’Ambra z Savignano sul Panaro; Mikołaj Winnicki - prezes Accademia dei Rampanti; Pier Luigi Consorti - laureat poprzedniej edycji konkursu; honorowi patroni; polonijne media z: Włoch, Austrii, Niemiec i USA; przyjaciele Polonii i Polski we Włoszech; sponsorzy.

Miejscem spotkania i uroczystej gali zakończenia VI edycji Konkursu „Polak we Włoszech i na Świecie” był gościnny Dom Polski im. Jana Pawła II przy Via Cassia 1200 w Rzymie.

O konkursie:

Pomysłodawczynią konkursu jest p. Katarzyna Gralińska - prezes Związku Polaków w Kalabrii, która wraz z Zarządem była także organizatorem. W Regulaminie Konkursu napisano: „Konkurs ma na celu aktywizowanie środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech, przedstawienie dorobku i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego, odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, naukowego, edukacyjnego oraz zapoznanie się z działalnością przedstawicieli innych narodowości (cudzoziemców) na rzecz Polonii i Polski”. Na szczególną uwagę zasługuje kategoria „Polak z Wyboru” adresowana do cudzoziemców, którzy zasłużyli się w promowaniu Polski, jej historii, kultury, tradycji, wiedzy o wybitnych Polakach, dbaniu o dobre imię Polski i Polaków.

Halina Koblentzer

Pobierz cały artykuł