Iwona Pogodzińska w Biurze Polonii w Berlinie jako asystentka kierowniczki dr hab. Brygidy Helbig

Do Biura Polonii w Berlinie dołącza Iwona Pogodzińska, prawniczka i przedsiębiorczyni, która od wielu lat również działa społecznie m.in. angażując się w liczne akcje pomocy. Doskonale zna polonijne struktury i realia życia na emigracji, pracowała m.in. w Polskim Instytucie Kultury w Berlinie, a ostatnio prowadziła własną kawiarnię Metropolen. 

„Iwona Pogodzińska, z zawodu prawniczka, to osoba o bogatym doświadczeniu zarówno zakresie polonijnej kultury, jak i biznesu”, mówi nowa kierowniczka Biura Polonii w Berlinie, dr hab. Brygida Helbig. „Jest ostoją biura i zawsze można na niej polegać”, dodaje.

Głównym zadaniem Iwony Pogodzińskiej w Biurze Polonii w Berlinie jest organizacja i koordynacja pracy sekretariatu i zespołu Biura Polonii.

Ponadto zajmuje się również:

- komunikacją wewnętrzną Biura,

- organizacją wydarzeń i koordynacją terminów zespołu i kierowniczki Biura,

- wsparciem organizacji polonijnych w kontaktach z kierowniczką i zespołem Biura.

Iwona Pogodzińska od ponad 30 lat aktywnie współtworzy berlińską Polonię. Z wykształcenia prawniczka na emigracji została, jak sama o sobie mówi, „kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi”. W przeszłości prowadziła firmę export-import, sprzedawała części samochodowe, klimatyzację, tkaniny, sprzęt AGD. Organizowała pokazy mody. Pracowała w Polskim Instytucie Kultury, gdzie poznała wielu wspaniałych artystów. Prowadziła kawiarnię Metropolen, która była miejscem spotkań polskich berlińczyków. W kawiarni organizowała polskie wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy, odczyty, promowała polskie produkty i turystykę. Współpracowała z wieloma polskimi i niemieckimi organizacjami m.in. z Polską Organizacją Turystyczną, Deutsch-Polnische Gesellschaft, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Polsko-Niemieckim Towarzystwem Medycznym. Brała udział w wielu akcjach charytatywnych, organizowała zbiórki prezentów dla domów dziecka w Polsce, pomagała ofiarom powodzi.

Biuro Polonii w Berlinie powstało w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej między Polską i Niemcami 12 czerwca 2011 roku. Celem umowy była intensyfikacja działań na rzecz wspierania obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Głównym celem Biura jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Biuro pomaga organizacjom polonijnym i instytucjom w zakresie pracy i działania na terenie Niemiec. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad i wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Od początku marca 2023 roku Biurem Polonii w Berlinie kieruje dr hab. Brygida Helbig, polsko-niemiecka pisarka, badaczka literatury i kultury, trenerka pisania i rozwoju.