Integracja i partycypacja - temat 6 Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech

Już w ten weekend 29 września - 1 października spotykamy się w Bonn na Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech. 
30 września w sobotnim panelu, prowadzonym przez Joannę Szymańska goście porozmawiają o partycypacji i integracji, o Polonii jako ważnym elemencie społeczeństwie i wpływie jaki wywiera - i jaki wywierać może. Dyskusja zapowiada się bardzo interesująco i merytorycznie, bo i nasi rozmówcy to wyjątkowe osoby.
Naszymi ekspertami będą:
- Dr Kamila Schöll-Mazurek - politolożka, badaczka migracji oraz pracowniczka naukowa Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Polskich / Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies na Europejskim Uniwersytecie Viadrina Europa-Universität Viadrina. Prowadzi tam badania naukowe oraz zajęcia na temat sytuacji migrantek i migrantów w Europie jako wykładowczyni Programu Jean Monnet, więcej: http://onboardingineurope.eu/, Dyrektorka berlińskiego Biura Polskiej Rady Społecznej w Berlinie Polnischer Sozialrat e.V., gdzie zajmuje się lobby na rzecz społecznej partycypacji migrantów z krajów Unii Europejskiej. Rzeczniczka i współzałożycielka Polskiej Federalnej Sieci Partycypacji i Spraw Socjalnych w Niemczech. Stypendystka Komisji Europejskiej i Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.  Autorka i współautorka publikacji, dokumentów strategicznych i ekspertyz dotyczących stosunków polsko-niemieckich, sytuacji obywatelek i obywateli UE w Niemczech, zabezpieczenia społecznego i nierówności społecznych w Europie.

- Klaudia Hanisch, która pracuje w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt Deutsches Polen-Institut e.V. (DPI), gdzie zarządza projektem i prowadzi badania naukowe na temat niemiecko- polsko-ukraińskich partnerstw samorządowych, a także jako wykładowczyni na Uniwersytecie w Getyndze. Od ponad 10 lat pracuje w dziedzinie edukacji politycznej dla dorosłych. Po maturze w Opolu wyjechała do Niemiec na studia. Ukończyła studia magisterskie politologii, prawa europejskiego oraz historii gospodarczej i społecznej w Getyndze, pracowała jako pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Demokracją w Getyndze oraz jako lokalna asystentka parlamentarna w Parlamencie Europejskim. Jest aktywistką społeczną na rzecz partycypacji politycznej oraz uczciwych warunków pracy migrantów I migrantek w Niemczech, między innymi jako radna wRadzie Powiatu Getyngi, jako wiceprzewodnicząca Rady Integracji Powiatu oraz w NeMiA - Sieci Migrantek i Rynku Pracy Dolnej Saksonii Netzwerk Migrantinnen und Arbeitsmarkt Niedersachsen. W partii B90/Die Grünen pełni funkcję współprzewodniczącej Grupy Roboczej Kraju Związkowego DolnejSaksonii ds. Migracji i Uchodźców oraz jest członkiem Rady ds. Różnorodności Dolnej Saksonii. Klaudia Hanisch pełni funkcję wiceprzewodniczącej Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Dolnej Saksonii oraz wiceprzewodniczącej Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Getyndze.

- Dr Andreas Hollstein, Pełnomocnik ds. Polonii w NRW, studiował prawo na Uniwersytecie w Bonn i uzyskał doktorat z tegoż na Uniwersytecie w Hagen. W latach 1993-1994 pracował w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Bonn jako kierownik wydziału polityki, protokołu i kultury; w latach 1994-1999 był pierwszym zastępcą burmistrza miasta Altena (honorowo), a następnie burmistrzem w tymże przez ponad 20 lat (1999-2020), między 2018 a 2022 r. był członkiem Rady ds. Integracji przy rządzie NRW. Więcej o nowym Pełnomocniku w specjalnym artykule na Forum Polonicum - https://forum-polonicum.de/pelnomocnik-ds-polonii/

- Anna Klimaszewska-Golan, prawnik polsko-niemiecki, studiowała prawo polskie w Poznaniu na UAM oraz prawo niemieckie na uniwersytecie w Kolonii. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie prawnicze zdobyte w kancelariach polskich i niemieckich. Od wieku lat angażuje się charytatywnie. Od 2005 roku jest członkiem niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz wspomaga dzieci w ramach programu SOS-Kinderdörfer. W latach 2019 do 2021 jako członek stowarzyszenia Polregio była koordynatorem Info-Pointu w Kolonii zajmując się doradztwem dla polskich migrantów w landzie Północnej Nadrenii Westfalii. W roku 2020 kandydowała jako pierwsza Polka w historii miasta Kolonii do Rady Integracyjnej Miasta Kolonii i uzyskała mandat oraz została wiceprzewodnicząca tej Rady. Jako członek Rady jest przewodniczącą komisji ds. Zdrowia Seniorów i Spraw Socjalnych oraz wielu innych komisji. Prowadzi razem z Miastem Kolonia i Polską Misją Katolicką doradztwo dla polskich seniorów oraz doradztwo prawne w ramach programu KommAnNRW. W roku 2021 założyła pierwsze w Kolonii polskie stowarzyszenie Europolis Köln e.V.  Dom Spotkań Polsko-Niemieckich Centrum Międzykulturowe, którego jest Prezesem. Jest też członkiem komisji rewizyjnej Landowej Rady Integracyjnej NRW oraz członkiem Kuratorium Porta Polonica - polnische Spuren in Deutschland.Pisze artykuły prawne oraz reportaże dla Polonia Viva, Twojego Miasta i polskiej edycji Deutsche Welle. Miała swój program w polskiej telewizji w Niemczech PepeTV, gdzie udzielała porad prawnych dla Polaków zamieszkujących w Niemczech. Jest laureatką wyróżnienia w polonijnym konkursie  Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

- Jana Michael - Pełnomocnik ds. Integracji Rządu Landowego MV. Urodzona w ówczesnej Republice Czechosłowackiej, jest międzykulturowym opiekunem i wykładowcą w Tutmonde e.V. (psychologia edukacyjna, nauki o wychowaniu). W 2006 roku założyła organizację migrantów (w skrócie MSO) w Stralsundzie, a w 2010 roku była współzałożycielką organizacji patronackiej MSO w MV. Jest członkiem kilku komisji od szczebla lokalnego po europejski. Jana Michael jest także pierwszą migrantką w Zertifizierungskommission MV. Za pracę na rzecz integracji Jana Michael otrzymała Federalny Krzyż Zasługi w grudniu 2021 r.

Spotykamy się w Gustav-Stresemann-Institut e.V.

Szczegółowy program spotkania na stronie https://kongres.de/.