Humanistyka ekologiczna - kolejny wykład UTP w Berlinie

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny wykład UTP w sali wykładowej Uniwersytetu Humboldtów przy Unter der Linden 6. Wykład odbędzie się 11 listopada 2022 roku o godz. 18.00 w sali 2094 z tłumaczeniem symultanicznym na niemiecki. Tematem wiodącym w tym semestrze będzie "Nowa humanistyka" - Prof. Ewa Domańska poświęci swój wykład tematowi:„Humanistyka ekologiczna”  

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center/DLCL, Stanford University. Członek korespondent PAN. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii, nowymi tendencjami w humanistyce i naukach społecznych, a także badaniami ekobójstwa i ludobójstwa oraz studiami martwego ciała. Autorka i redaktorka kilkudziesięciu książek, w tym: Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017), Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka (red. z Alexandrą Staniewską, 2021 – w druku).

Temat: Humanistyka ekologiczna
Wystąpienie ma na celu przedstawienie humanistyki ekologicznej jako przejawu powstawania nie tylko nowego paradygmatu naukowego, lecz także proekologicznej świadomości społecznej. Szczególnie interesujące, ale i kontrowersyjne, są w niej wątki krytyki antropocentryzmu i eurocentryzmu. Warte wskazania jest także wzrastająca rola wiedz lokalnych i tubylczych (indygenicznych) oraz łączenie się humanistyki z przyrodoznawstwem w celu wypracowania strategii radzenia sobie zarówno z naturalnymi, jak i powodowanymi przez człowieka kryzysami i katastrofami (nie tylko ekologicznymi). Czy humanistyka ekologiczna oferuje realistyczne scenariusze przyszłości oraz przebudowy wizji świata i człowieka, czy jedynie życzeniowe utopie współistnienia społeczności ludzi i nie-ludzi, kultury i natury? Czy tworzy wiedzę społecznie użyteczną, czy jedynie kolejne dyskursy będące tematem ożywionych debat akademików?

Moderacja: dr Piotr Olszówka

Po wykładzie będzie okazja do rozmów przy lampce wina i preclach.


Życzymy dużo przyjemności.
Rada Programowa UTP


Współfinansowane przez/Gefördert durch: