Dr Katarzyna Szmygin-Wirski w Biurze Polonii w Berlinie

Katarzyna Szymgin w Biurze Polonii

Miło nam poinformować, że do Geschäftsstelle der Polonia in Berlin - Biuro Polonii w Berlinie dołączyła dr Katarzyna Szmygin-Wirski, która obejmie zadanie koordynowania pracy Biura. Wieloletnie doświadczenie zdobywała zarządzając projektami na wyższych uczelniach w Lublinie i Warszawie. Zadanie, jakiego się podjęła, to zbudowanie dobrze zorganizowanego Sekretariatu, co zdecydowanie wesprze cały zespół Biura w kontynuowaniu jego misji wspierania Polonii w Niemczech. 

Pani Katarzyna Szmygin-Wirski, mająca również gruntowne przygotowanie dydaktyczne w pracy ze studentami, wnosi w pracę Biura Polonii element współpracy z młodą Polonią, która jest dla niej częścią własnej tożsamości. 
Jak sama mówi: "Dostrzegam znaczenie budowania więzi z Polonią oraz wspierania społeczności polskiej w Niemczech. Wierzę, że poprzez nasze wysiłki możemy umożliwić Polonii łatwiejszy dostęp do wsparcia, informacji oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Będę dążyć do tego, aby nasze biuro było miejscem, gdzie każdy czuje się mile widziany i gdzie można otrzymać pomoc w różnorodnych kwestiach związanych z życiem w Niemczech."

#JesteśmyPolonią

Biuro Polonii w Berlinie powstało w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej między Polską i Niemcami 12 czerwca 2011 roku. Celem umowy była intensyfikacja działań na rzecz wspierania obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Głównym celem Biura jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Biuro pomaga organizacjom polonijnym i instytucjom w zakresie pracy i działania na terenie Niemiec. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad i wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Od początku 2023 roku Biurem Polonii w Berlinie kieruje dr hab. Brygida Helbig, polsko-niemiecka pisarka i badaczka literatury.