Dr Anna Mróz w Biurze Polonii w Berlinie

Biuro Polonii w Berlinie zyskało ekspertkę od wielojęzyczności i dydaktyki języków obcych. Dr Anna Mróz jest językoznawczynią, specjalistką od rozwoju wielojęzyczności dzieci, zajmuje się dydaktyką języka polskiego jako ojczystego, odziedziczonego i obcego. Jest działaczką społeczną z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów. Doskonale zna uwarunkowania wspierania języków odziedziczonych w Niemczech, od wielu lat współpracuje z niemiecką administracją w tym zakresie.

„Dr Anna Mróz to doskonała specjalistka w dziedzinie języka polskiego”, mówi nowa kierowniczka Biura Polonii w Berlinie, dr hab. Brygida Helbig. „Anna od lat angażuje się nie tylko naukowo, ale również społecznie”, dodaje.

Głównym zadaniem dr Anny Mróz w Biurze Polonii w Berlinie jest przygotowywanie ekspertyzy dotyczącej sytuacji języka polskiego w Niemczech.

Ponadto zajmuje się również:

- kontaktami z instytucjami i organizacjami nauczającymi języka polskiego,

- rozwijaniem koncepcji związanych ze wspieraniem języka polskiego w Niemczech,

- współorganizowaniem konferencji i sympozjów.

Dr Anna Mróz jest językoznawczynią, ekspertką od rozwoju wielojęzyczności dzieci. Jako dydaktyczka języków obcych pracowała w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie w Niemczech. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W ramach projektu „Język sąsiada“ otaczała opieką merytoryczną czternaście placówek edukacyjnych na Pomorzu Przednim we wprowadzaniu języka polskiego drogą imersji. Prowadziła liczne seminaria i projekty poświęcone dwu- i wielojęzycznemu wychowaniu dzieci, np. BEFaN Beratungszentrum für Mehrsprachigkeit, Gelebte Mehrsprachigkeit, Tydzień Wspierania Dwujęzyczności, Akademię Dwujęzyczności. Współtworzyła stowarzyszenie SprachCafé Polnisch e.V. w Berlinie i przez pięć lat była członkinią zarządu. Należy do networku na rzecz wielojęzyczności w Berlinie BEFaN oraz Konferencji Federalnej Grup Roboczych ds. Języka Polskiego. W mediach społecznościowych obecna jest jako Anna Mróz Herzenssprache – Język Serca.

Biuro Polonii w Berlinie powstało w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej między Polską i Niemcami 12 czerwca 2011 roku. Celem umowy była intensyfikacja działań na rzecz wspierania obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Głównym celem Biura jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Biuro pomaga organizacjom polonijnym i instytucjom w zakresie pracy i działania na terenie Niemiec. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad i wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Od początku marca 2023 roku Biurem Polonii w Berlinie kieruje dr hab. Brygida Helbig, polsko-niemiecka pisarka, badaczka literatury i kultury, trenerka pisania i rozwoju.