Alexander Zając uhonorowany Medalem „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

W poniedziałek 17 kwietnia 2023 w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej.  W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Medale „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”, „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae” wręczył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Józef Kasprzyk razem z Wojewodą Zachodniopomorskim – Zbigniewem Boguckim.

"Większość z odznaczonych dziś to ci, którzy nie wahali się poświęcić swojego zdrowia, aby Polska była niepodległa. Życzyć wam należy, aby współczesne pokolenia i te, które przyjdą po nas, zachowały w sobie to, co należy do świata wartości waszego pokolenia. Aby zachowały postawę służebną wobec Polski rozumianej jako wspólnotę ludzi wolnych, dumnych, kochających wolna Rzeczpospolita ponad wszystko" – powiedział Kasprzyk.

"Macie największe moralne prawo mówić i wskazywać nam drogę ku Polsce przyszłości. Polsce, która tak jak przed wiekami ma być Polską dumna, wolną, suwerenną" – dodał Kasprzyk.

Uroczystość w Szczecinie została przygotowana przez Stowarzyszenie „Grudzień ‘70/Styczeń ‘71” podczas której odznaczono 62 osoby zasłużone w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Na zdjęciu od lewej: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Józef Kasprzyk, Alexander Zając, Wojewoda Zachodniopomorski – Zbigniew Bogucki  Foto: Leszek Wątróbski