9 czerwca 2024 wybory do Parlamentu Europejskiego

Baner wybory UE

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacja podstawowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 roku, wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył Minister Spraw Zagranicznych.

Wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do  rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  30 kwietnia 2024 r.  w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Aby oddać głos należy wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory ,
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie),
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

  • Do 20 maja konsul publikuje w formie obwieszczenia, informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji.
  • 20 maja upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych.
  • 23 maja upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych.
  • 4 czerwca upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.
  • Do 6 czerwca można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
  • Dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym (8 czerwca 2024 roku).

E-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r.

Akty prawne

Akty prawne dotyczące wyborów za granicą do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. znajdziesz na stronie MSZ w sekcji "Akty prawne".

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 r. za granicą znajdziesz na stronie MSZ w sekcji "Najczęściej zadawane pytania".

https://elections.europa.eu/pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024