Polonia chce podkreślić jak ważną dla niej jest ustawiczna praca na rzecz wzmacniania jedności Unii Europejskiej. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Maria Graefin von Thun und Hohenstein decyzją Jury została nominowana do tegorocznej nagrody POLONICUS w kategorii dialogu europejskiego przyznawanej każdego roku w Akwizgranie przez Polonię Europejską. W ten sposób wyróżnia się osoby budzące swą postawą i działaniem podziw, przykład, sympatię i szczególne uznanie.


Róża Thun to osoba aktywna, która od lat jest przykładem zaangażowania w istotne sprawy społeczne i gospodarcze, które to wartości są szczególnie szanowane we współczesnym świecie. Tradycja i nowoczesność wspierają się u niej w ogólnohumanitarnym, pełnym chrześcijańskiej kultury, także patriotyzmu dążeniu do ładu, wzajemnego poszanowania i europejskiej współpracy. Jej standardy ideowe, cele i aspiracje okazują się stale ważne, aktualne, inspirujące młodych zwłaszcza w dążeniu do dialogu i konstruktywnego współdziałania. Jak mówi, łączenie Europy i praca nad maksymalnym wykorzystywaniem przez Polskę szans pochłania ją całkowicie.


Od czasów studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracy w opozycji demokratycznej, poprzez pobyt za granicą (m.in. w Niemczech i Nepalu) działalność w Polskiej Fundacji Roberta Schumana i w Parlamencie wykazuje się troską o sprawy społeczne i ludzkie. Z niebywałą energią przekonuje, że Unia Europejska, w której Polska ma swą silną i niekwestionowaną pozycję, daje dobre perspektywy wszystkim obywatelom, a młodzieży otwiera nowe możliwości samorealizacji i rozwoju. Jej autorytetami są: Tadeusz Mazowiecki, Piotr Nowina – Konopka i Władysław Bartoszewski. Polonia ceni jej skromność, taktowność i doświadczenie, poważa prestiż i respekt wynikający z umiejętności dyskutowania i negocjowania.

 
Przewodniczący Jury
Wieslaw Lewicki

 


Wypowiedź Róży Thun (Wikipedia):
Często krytykuje się tożsamość europejską jako „oderwany projekt”, tymczasem ja mogę powiedzieć o paru rzeczach bardzo praktycznych, którymi zajmuję się sama. Wspólne prawo konsumenckie, możliwość przenoszenia rent i emerytur, kwalifikacji zawodowych. Ogólnoeuropejskie koncesje na wykonywanie usług, żeby ludzie z małych i średnich firm wiedzieli, że to jest ich rynek i ich społeczeństwo. Żeby potrafili powiedzieć: „u nas w Europie”.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.