Jak każdego roku Polonia z hamburskiego okręgu konsularnego uroczyście świętowała przypadającą na 11 listopada 95. już rocznicę powstania Niepodległego Państwa Polskiego.

 

Uroczysty koncert w Laeiszhalle przy Brahms Platz poprzedziły wystąpienia przybyłego z Berlina ambasadora Jerzego Margańskiego i senator ds. rozwoju miasta i środowiska pani Jutty Blankaut. Zarówno dla niemieckich jak i polskich gości satysfakcjonujące były stwierdzenia i opinie o dobrosąsiedzkich polsko-niemieckich współczesnych kontaktach i wzajemnej współpracy obu naszych państw na wielu różnorodnych płaszczyznach. Historia ostatnich lat, wspólne europejskie cele i przedsięwzięcia są, jak wiadomo, znaczącym i istotnym dla nas faktem politycznej stabilizacji. O tym, także przy okazji rocznic, należy pamiętać i włączać to w zakres dziejowych dokonań i osiągnięć.

 

 

Nie tyle refleksje polityczno-historyczne, co piękna muzyka dominowały tego wieczoru. Profesorowie Hamburskiej Szkoły Muzycznej (Hochschule für Musik und Theater) rektor Elmar Lampson i nasz rodak Hubert Rutkowski przedstawili laureatów tegorocznego I Konkursu Pianistycznego. Dzieła Chopina, Lutosławskiego, Szymanowskiego oraz Józefa Hofmanna zaprezentowali: Elizaveta Ivanova, Jong Do An i Artem Yasinskyy. Ciekawa interpretacja i mistrzowskie wykonanie niełatwych wcale utworów zostało młodym wykonawcom sowicie nagrodzone brawami publiczności.

 

Sympatyczny ten wieczór z estymą świętowany przyniósł nam Polakom wiele miłych wrażeń i konstatacji.     

 

 

Tekst: Sława Ratajczak

Foto: Cetin Yaman

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.