Klub i Redaktion Polregio e.V.

Siedziba:    Aachen / Akwizgran

Prezes:       Wieslaw Lewicki

WEB-Seite:  www.polregio.eu

 

 

Klub polregio e.V. wyrósł z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren.

Klub polregio e.V. jest stowarzyszeniem ogólnej użyteczności publicznej , zarejestrowanym w Niemczech, które kieruje się zasadami prawa niemieckiego dotyczącego tegu typu działalności. W ramach naszego Klubu pracuje zespół redakcyjny, który wydał właśnie już 9 numer czasopisma „polregio” dla polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren.

Cele Klubu polregio e.V.
Najważniejszymi założeniami i celami Klubu polregio e.V. są:

 • stworzenie platformy wymiany informacji między polskojęzycznymi mieszkańcami Euroregionu Moza-Ren
 • stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami polskojęzycznymi w Euregio
 • wspieranie idei integracji europejskiej
 • krzewienie i pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowanie koncertów, wystaw, workshopów i innych programów artystycznych i zabaw
 • nawiązanie kontaktów z innymi podobnymi organizacjami w euroregionach, a także z Polonią w innych krajach Europy

Kto jest członkiem Klubu polregio e.V.

 • Członkiem Klubu polregio e.V. zostanie tylko ten, kto sam pisemnie złoży deklarację członkowską
 • Sympatykiem jest ten, kto nas lubi i spotyka się z nami na organizowanych przez Klub imprezach
 • Honorowy członek Klubu polregio e.V to ten, którego cenimy i pragniemy gościć wśród nas

Dlaczego warto należeć do  Klubu polregio e.V.

 1. członkowstwo w Klubie polregio e.V. to wyraz zaangażowania w życie społeczne i kulturalne Polonii
 2. to spotkania i przeżycia w gronie starych i poznawanie nowych przyjaciół
 3. to nowe kontakty prywatne i zawodowe, oraz swobodna wymiana informacji w miłym towarzystwie
 4. to możliwość oferowania i otrzymania pomocy prywatnej i zawodowej
 5. to możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych z udziałem twórców polskich, polskiego pochodzenia
 6. to regularne otrzymywanie informacji o imprezach kulturalnych w euroregionie Moza-Ren, jak również poza nim
 7. to konkretne wspieranie inicjatywy jednoczenia Polonii i wydawania czasopisma dla nas i o nas
 8. to regularne darmowe otrzymywanie magazynu polregio
 9. to wolny wstęp na coroczną imprezę sztandarową Klubu polregio e.V
 10. to wreszcie inny wymiar istnienia w społeczeństwie w euroregionie Moza-Ren.

Zarząd Klubu polregio e.V. zaprasza do członkostwa w klubie i udziału w spotkaniach i imprezach.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.