Kontynuacja realizacji porozumień Okrągłego Stołu z czerwca 2011

Od lewej: WiesŁaw Lewicki, Aleksander Zając, dr Günter Krings, Józef Malinowski, Hartmut Koschyk, Stefan Hambura

Zbliżająca się 25-ta rocznica podpisania polsko-niemieckiego „traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 1991 zmobilizowała obie strony do kontynuacji spotkań w ramach Okrągłego Stołu.

Po dwuipółletniej przerwie Polonia w Niemczech doczekała się wznowienia dialogu w ramach obrad Okrągłego Stołu (OS). Kolejne polsko-niemieckie spotkanie OS przewidziano na 26. lutego br., tym razem w Warszawie. Gospodarzem spotkania jest minister Andrzej Halicki, szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wspierany poprzez MSZ oraz Urząd Pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego Władysława Bartoszewskiego.

W dniu 5. lutego br. na zaproszenia Sekretarza Stanu Rządu Federalnego dr Güntera Kringsa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przybyła delegacja Związku Polaków w Niemczech z Józef Malinowskim i mecenasem Stefanem Hamburą oraz delegacja Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z Aleksandrem Zającem i Wiesławem Lewickim.

Stronę Rządu Federalnego reprezentował parlamentarny sekretarz stanu dr Günter Krings oraz poseł - Pelnomocnik rzadu federalnego ds. przesiedlencow i mniejszosci narodowych Hartmut Koschyk.

Na roboczym spotkaniu omówiono najważniejsze tematy wspólnego oświadczenia OS w celu realizacji podpisanych uzgodnień. Do najważniejszych tematów na najbliższe lutowe spotkanie OS należą:

  • renowacja Domu Polskiego w Bochum na rzecz realizacji projektu Centrum Dokumentacji w Bochum
  • nauczanie języka polskiego w systemie szkolnym i pozaszkolnym
  • stworzenie mechanizmu finansowania instytucjonalnego organizacji polskich w ramych możliwych funduszy na rzecz języka polskiego i mediów polonijnych
  • punt IV. oświadczenia OS z 12.06.2011 r., w tym m.in. znalezienie na terenie Berlina odpowiedniego rozwiązania na rzecz upamiętnienia polskich ofiar i krzywd.

Ponadto uzgodniono że, w sprawach nauczania języka polskiego w najbliższym czasie nastąpi spotkanie z landowymi pełnomocnikami ds. kontaktów z Polonią.

Uczestnicy spotkania byli również zgodni co do woli współpracy i realizacji wspólnie zapisanych pozycji porozumienia.

 

Redakcja Polonia Viva

Foto © W.Lewicki /MN