Dr Adrianna Tomczak w Biurze Polonii w Berlinie

Dr Adrianna Tomczak dołącza do Biura Polonii w Berlinie jako referentka ds. integracji, organizacji, młodzieży i UE

Biuro Polonii w Berlinie zyskało ekspertkę, która pomoże w organizacji działalności polonijnym środowiskom w Niemczech. Adrianna Tomczak jest doktorką nauk społecznych, trenerką, specjalistką ds. marketingu w mediach społecznościowych, od wielu lat pomaga Polakom mieszkającym zagranicą odnaleźć się w nowym miejscu, wspiera kobiety i młodzież.

„To wspaniale, że Adrianna Tomczak rozpoczęła z nami współpracę, będzie dla mnie ogromnym wsparciem w kontaktach z niemieckimi instytucjami i organizacjami polonijnymi”, mówi nowa kierowniczka Biura Polonii w Berlinie, dr hab. Brygida Helbig. „Adrianna ma odpowiednie doświadczenie, ogromny entuzjazm i szacunek do polonijnych organizacji, chce wspólnie z nimi animować życie Polaków w Niemczech”, dodaje.

Głównym zadaniem dr Adrianny Tomczak w Biurze Polonii w Berlinie jest kontakt z niemieckimi ministerstwami na poziomie federalnym i landowym, w tym ministerstwami ds. integracji.

Ponadto zajmuje się również:

- badaniem i analizą potrzeb Polaków mieszkających w Niemczech,

- budowaniem sieci kontaktów i wsparciem polskich organizacji w Niemczech,

- współpracą z polskimi i niemieckimi organizacjami zajmującymi się sprawami młodzieży,

- współpracą z polskimi i niemieckimi organizacjami zajmującymi się procesem integracji europejskiej,

- współpracą koncepcyjną przy organizacji kongresów, warsztatów, konferencji.

Dr Adrianna Tomczak od ponad czternastu lat zawodowo zajmuje się marketingiem, specjalizując się w strategiach i zarządzaniu społecznościami, których obecna liczba przekracza 350 000 osób. Dzieląc się wiedzą, buduje relacje i zaangażowanie, które zmienia się w więzi zarówno z firmą jak i między jej członkami. Administruje grupę „Polki sobie radzą. Społeczność przedsiębiorczych emigrantek”, która skupia ponad 5300 wspierających się kobiet z całego świata. Tematy, które są w niej najczęściej poruszane to rozwój dzieci, przemoc domowa, pomoc psychologiczna, niezależność finansowa, edukacja i przedsiębiorczość.

Adrianna Tomczak jest trenerką z zakresu rozwoju osobistego i efektywności, uczy, jak określać cele, mądrze planować i motywować się. Swoje działania przeniosła na grunt offline prowadząc spotkania dla Polek mieszkających za granicą. Udział w nich brały kobiety z Niemiec i Włoch, które w konfrontacji z emigracyjną rzeczywistością mają trudności, by odnaleźć się w nowym miejscu i odważnie sięgać po swoje marzenia. Jest wiceprzewodniczącą Landowej Rady Polskich Organizacji w NRW, członkinią „Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego” oraz udziela wsparcia naukowego przy realizacji projektu „Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung”. Jako redaktorka naczelna „Forum Polonicum” wraz z liczną grupą dziennikarzy współtworzy platformę, która zawiera nie tylko rzetelne informacje skierowane do Polaków mieszkających w NRW dotyczących spraw urzędowych, finansowych, prawnych czy społecznych, ale jest również miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów.

Adrianna Tomczak mieszka wraz z rodziną w małej miejscowości na pograniczu dwóch landów, między Koblencją a Bonn. Jest entuzjastką sportu, szczególnie wycieczek rowerowych i biegania, ma na swoim koncie półmaratony i maraton. Czas wolny spędza nad książką i spacerach z psem.

Biuro Polonii w Berlinie powstało w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej między Polską i Niemcami 12 czerwca 2011 roku. Celem umowy była intensyfikacja działań na rzecz wspierania obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Głównym celem Biura jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Biuro pomaga organizacjom polonijnym i instytucjom w zakresie pracy i działania na terenie Niemiec. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad i wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Od początku marca 2023 roku Biurem Polonii w Berlinie kieruje dr hab. Brygida Helbig, polsko-niemiecka pisarka i badaczka literatury.