Biuro Polonii w Berlinie 1000

Goście w Biurze Polonii 15 listopada 2012r. w przerwie obrad "Okrągłego Stołu": dr Krzysztof Miszczak, dr Piotr Piotrowski, Grzegorz Chorąży, Bernard Gajda, dr Albrecht Lempp, Rafał Bartek, Aleksander Zając, Andrzej Szynka