prof. Piotr Małoszewski, konsul Tadeusz Oliwinski, Wiesław Lewicki, Aleksander Zając, ambasador dr. Jerzym Margański, premier Longin Komołowski, mec. Stefan Hambura, Anna Wawrzyszko, Józef Malinowski, Włodzimierz Daroszewski, konsul Marek Budek

 

W czwartek 11 lipca br. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli: Prezydent Konwentu prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech), wiceprezes Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz ekspert Konwentu Wiesław Lewicki (dyrektor Konwentu-EWIV). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: Prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko, pełnomocnik Zarządu Głównego Włodzimierz Daroszewski oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Gościem spotkania był premier Longin Komołowski prezes Wspólnoty Polskiej. Obecni spotkali się wcześniej z nowym Ambasadorem RP w Niemczech dr. Jerzym Margańskim.

 

Postanowiono zintesyfikować i pogłębić działania Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, w skład której wchodzi ZPwN oraz przedstawiciele Konwentu. Stała Konferencja, powołana w Dortmundzie w 2010, będzie obecnie częściej wypracowywać wspólne stanowisko w sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech wobec władz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej.

 

Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. „Okrągłego stołu” z 2011 roku, który dokonał przeglądu wprowadzania w życie polsko-niemieckiego traktatu z 17.6.1991 roku. Z dużym zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”, które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu „Rodła” w Bochum. Wyrażono duże zaniepokojenie trudnościami z realizacją projektu biura i portalu internetowego dla Polonii oraz brakiem jakiegokolwiek postępu w sprawach uzyskania wsparcia nauczania języka polskiego prowadzonego przez organizacje polonijne. Przedyskutowano i ustalono dalsze niezbędne wspólne działania w celu rozwiązywania powstałych problemów.

 

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie.

Redakcja Polonia Viva

 

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.