Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk  gospodarczych  Polonii  przybyłych  ze  wszystkich  kontynentów,  a  osobiste  relacje  powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy . To także największe na polskim rynku spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię z całego świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących  w nich osób. W bieżącym roku odbędzie się XVI edycja Konferencji.

Tematyka konferencji

obejmuje wszystkie sfery  życia  gospodarczego nowoczesnych przedsiębiorstw i firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Prezentacje  prowadzą  sponsorzy  konferencji  oraz  firmy  uczestniczące.  Nie  brakuje  również  wykładów niezależnych ekspertów i konsultantów.  Tegoroczne obrady inauguruje wicepremier, minister gospodarki- Janusz Piechociński.
Cel konferencji

Konferencje Gospodarcze Polonii stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między   przedstawicielami  dużych,  średnich  i  małych  przedsiębiorstw.  Służą  konsolidacji środowiska biznesu, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń.
Uczestnicy
Uczestnikami konferencji są przedstawiciele ok. 30 krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele  władz naczelnych i samorządowych, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci  izb gospodarczych, przedsiębiorcy i managerowie firm w Polsce i zagranicą, szefowie instytucji  finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą.

Więcej na: http://www.skgp.pl

Światowa  Konferencja  Gospodarcza  Polonii 

Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk  gospodarczych  Polonii  przybyłych  ze  wszystkich  kontynentów,  a  osobiste  relacje  powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy . To także największe na polskim rynku spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię z całego świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących  w nich osób. W bieżącym roku odbędzie się XVI edycja Konferencji.

Tematyka konferencji

obejmuje wszystkie sfery  życia  gospodarczego nowoczesnych przedsiębiorstw i firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Prezentacje  prowadzą  sponsorzy  konferencji  oraz  firmy  uczestniczące.  Nie  brakuje  również  wykładów niezależnych ekspertów i konsultantów.  Tegoroczne obrady inauguruje wicepremier, minister gospodarki- Janusz Piechociński.

Cel konferencji

Konferencje Gospodarcze Polonii stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między   przedstawicielami  dużych,  średnich  i  małych  przedsiębiorstw.  Służą  konsolidacji środowiska biznesu, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń.

Uczestnicy

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele ok. 30 krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele  władz naczelnych i samorządowych, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci  izb gospodarczych, przedsiębiorcy i managerowie firm w Polsce i zagranicą, szefowie instytucji  finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą.