drugi z lewej kons. Marek Budek i Mariusz Skórko, prez. "Oświaty" Barbara Rejak, prezes Pol.Rady Ferdynand Domaradzki

Stałe spotkania Konsulatu RP z berlińską Polonią – a odbywają się dwa razy do roku - weszły już na stałe do kalendarza działań polonijnych. Spotkania organizuje Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie. Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się 24 lutego w Lübars i godne jest podkreślenia, że wielu ludzi znalazło czas, by  w zimny niedzielny  lutowy wieczór wziąć udział w spotkaniu. Przybyły osoby aktywne, niekiedy działające indywidualnie lub w małych grupach, na rzecz mediów, kultury i sztuki,  a w debacie wzięli udział Konsul Generalny Mariusz Skórko, konsul ds. Polonii Marek Budko oraz Kierownik Biura Polonii Aleksander Zając. Dialogi na linii dyplomacja - Polonia mają zawsze  charakter informacyjno-konsultacyjny. To jedyna okazja zapoznania się z najnowszymi ustaleniami w polskim MSZ, który zadania opieki nad Polonią na świecie przejął od Senatu RP. Współpraca z MSZ nie zawsze jest jasno określona, ale może jest to jeszcze zbyt krótki czas, by pokusić się o ocenę. Czas pokaże czy podjęte rozwiązania ułatwiają życie Polonusom. Podobną rolę informacyjną spełnia też Biuro ds. Polonii – kierownik biura w sprawozdaniu daje wgląd w stosunki na linii władze RFN – Polonia oraz informuje o postępach rozmów Okrągłego Stołu.  

W spotkaniu wzięły udział berlińskie media oraz liczna grupa działaczy z instytucji i stowarzyszeń polonijnych. Oczywiście nie wszystkich - jak dotąd nigdy i nikomu nie udało się jeszcze zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli całej Polonii berlińskiej.  Szkoda oczywiście, bo współpraca potrzebna jest, by wspólnota polska mogła funkcjonować w atmosferze  wzajemnego poszanowania i respektowania wartości polskiej historii, tradycji i kultury, wypełniając swe podstawowe zadania – godną reprezentację Polonii w oczach kraju gospodarzy i Polski i nieustanną pracę nad poprawą wizerunku Polski w świecie. 

Konsul Mariusz Skórko wyraził zadowolenie, że zwyciężają w Polonii tendencje integracyjne.  Normalność wkroczyła w relacje na linii Polonia- Konsulat co jest ewidentnym sukcesem nie tylko liderów organizacji polonijnych, duże rolę odegrały środowiska dążące identyfikowania się z polskimi korzeniami.

Ważnym tematem spotkaniu były pieniądze czyli sposób przyznawania dotacji rządowych do projektów kulturalnych. Istnieją możliwości sfinansowania, jednak wciąż kontrowersje budzą kryteria, zwłaszcza jeśli chodzi o małe projekty indywidualne. Już drugi rok z rzędu obowiązuje zasada, że składane w Wydziale Konsularnym polonijne wnioski z dziedziny kultury i szkolnictwa są rozpatrywane przez dwie niezależne, specjalnie do tego celu powołane komisje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Konsul Skórko poinformował o planach powołania Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Berlinie. Rada będzie składać się z przedstawicieli środowisk polonijnych i polonofilskich, zarówno zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Działania Rady obejmą konsultacje w sprawie założeń polskiej polityki zagranicznej w stosunku do współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz inicjatyw Polonii służących promocji wizerunku Polski i spraw ważnych dla Polski i Polaków

 Kierownik Biura Polonii omówił aktualną realizację postanowień Okrągłego Stołu. Również tu dzieje się sporo, ale nadzwyczaj powoli. Strona niemiecka sukcesywnie wychodzi naprzeciw potrzebom Polonii i przeznaczyła na ten cel kwotę 300 tys. euro. W praktyce oznacza to, że będzie można korzystać z tej puli przy realizacji projektów, pod warunkiem że plan finansowy projektu obejmować też będzie dotację niemiecką. Konwent Organizacji Polonijnych w Niemczech planuje organizację cyklu szkoleń w zakresie pisania projektów, co jest słabą stroną wnioskodawców polonijnych i jedną z przyczyn odrzucania wniosków polonijnych z powodów merytorycznych.

W dyskusji poruszane były kwestie związane z istniejącym portalem Polskiej Rady, zbyt  jednostronnie przedstawiającym  własną działalność rady z pominięciem innych Stowarzyszenia, które też są aktywne i odnoszą nie mniejsze sukcesy, jak np. Towarzystwo Oświata, które w br. obchodzi 25-lecie.  W środowisku podnosi się też temat faworyzowania Polskiej Rady, która praktycznie dominuje ilością zorganizowanych wielkich masowych imprez, jak: Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Marzanna czyli Powitanie Wiosny, Dzień Polonii, Latawce – Piknik Jesienny, Wigilia. Jednak trzeba tu podkreślić, że tradycje wspólnych spotkań umacniają wizerunek Polonii w Berlinie, jako mniejszości dobrze zorganizowanej, o ciekawych pomysłach i interesującej.
Być może jesteśmy skłóceni, albo przynajmniej – nie zawsze zgodni. Ale nie musimy obnosić tego na transparentach. Dobrze jest, jeżeli nasze otoczenie postrzega nas jako grupę dobrze zorganizowaną, barwną i interesującą. Dobrze dla nas i dobrze dla Polski.

Konsultacja i korekta: Ewa Maria Slaska

Tekst: Krystyna Koziewicz