Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna - taką nazwę nosi otwarta 9 stycznia, a trwająca do początku marca 2013, ekspozycja w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat honorowy nad nią sprawują prezydent Rzeczypospolitej Polski  Bronisław Komorowski i prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck.

Wystawę otworzył dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund, a przemówienia wygłosili : marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, ambasador Republiki Federalnej Niemiec Ruediger Freiherr von Fritssch, oraz Guenter Saathoff z zarządu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Dariusz Pawłoś z zarządu „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Wystawie towarzyszą prelekcje, wywiady, projekcje filmów i dyskusje z osobami, które jako przymusowi robotnicy doświadczyli nazistowskich prześladowań.

Ta niezwykła prezentacja przemawia mocą protestu przeciwko złu, rzuca światło na mroczne czasy totaltaryzmu, który pochłonął miliony i powraca wciąż we wspomnieniach ocalałych. Prezentowana wcześniej w Berlinie, Moskwie i w LWL Industriemuseum Zeche Zollern w Dortmundzie wywołuje niesamowite wrażenie, ale co najważniejsze, jest odważnym aktem rozliczenia się z tragiczną przeszłością.                                          
                                                                                                                                                     S.R.