Stanisław Janicki (1927-2013). Odszedł jeden z ostatnich hamburskich kombatantów – Człowiek wielkiego serca i prawości, Ten, który postawą i przekonaniami uczyć może rozwagi i szlachectwa. Jako młody chłopak spod Torunia, w styczniu 1945, kiedy losy wojny były już przesądzone, znalazł się w wyniku łapanki w III Rzeszy. Jak w wielu przypadkach, tak i Jego, wojna, a właściwie jej zakończenie z tragizmem politycznych, jałtańskich  ustaleń, zadecydowała o dalszych losach. W brytyjskiej strefie wojskowej na terenie Hamburga spotkał rodaków, podobnie jak i On przybitych dziejowym, kolejnym fiaskiem. Z trudem podjął decyzję o pozostaniu na Zachodzie. Nie wyparł się jednak Polski i swego pochodzenia. Z honorem, odwagą i stanowczością deklarował swą przynależność do Kraju Ojców. Zaskarbił uznanie, zaufanie i szacunek w Związku Polaków w Niemczech RODŁO. Miał poważanie wśród kolegów Niemców z hamburskiej stoczni, w której pracował. Był ceniony i lubiany. Z radością przyjął wieść o ponownym odrodzeniu wolnej, po latach komunistycznego zniewolenia Polski w 1989 roku. Uczestniczył nadal aktywnie we wszystkich uroczystościach patriotycznych, w zebraniach, spotkaniach i konsularnych przyjęciach. Bywał częstym gościem Klubu Polskiego przy Margaretenstrasse. Każdego roku  1 Sierpnia na cmentarzu w Hamburgu – Harburgu, gdzie kwatery Warszawskich Powstańców, uczestniczył w Apelu i Modlitwie. Brał udział w Zjeździe SPK w Warszawie w 1990 roku. Należał do Solidacji Mariańskiej przy Misji Katrolickiej na Grosse Freicheit w Hamburgu. To On, jako najbardziej godny reprezentant polonijnych środowisk, występował z kombatanckim sztandarem – symbolem oddania najwyższym narodowym i chrześcijańskim wartościom. We wspomnieniach przyjaciół pozostanie przykładem niezawodnego druha i szczerego przyjaciela. Młodym pokoleniom Polaków służyć może za wzór postawy wiernej naszym narodowym tradycjom.

Cześć Jego Pamięci!