Dziś Polska żegna prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Pochowany zostanie w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście.

Odznaczony między innymi Orderem Orła Białego uczył nas przez 22 lata miłości Boga, miłości Ojczyzny, rozwagi i chrześcijańskiego porozumienia w trudnych sprawach. Dla rozrzuconych po świecie Polaków miał wiele dobroci i zrozumienia, co podkreślał w adresowanych do Polonii homiliach.