W tym roku mija 60 lat od śmierci Juliana Tuwima (1894 – 1953) i 100 lat od jego poetyckiego debiutu.

Nic dziwnego, że Urząd Miasta Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi wystąpiły z propozycją ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima,  który w mieście tym się urodził i z którym uczuciowo się związał i utożsamiał.

Sejmowa Komisja Kultury i Srodków Przekazu poparła inicjatywę łódzką i na 28 posiedzeniu Sejmu w dniu  7 grudnia  postanowiono, że obecny rok poświęcony zostanie twórczości i pamięci tego wybitnego poety. W uzasadnieniu Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono: „Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora „Kwiatów Polskich”stanowi żywotną i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku”. Debiutancki wiersz Juliana Tuwima „Prośba” przeczytała zebranym na sejmowej sali  Iwona Sledzińska- Katarasińska przewodnicząca Komisji Kultury i Srodków Przekazu:
                                         
                                           Jedni niech będą rycerze,
                                           Wojenne  niech noszą szaty,
                                           Niech mają miecze, puklerze...
                                       ... Inni niech będą, jak kwiaty...
                                          Jedni niech będą za czynem,  
                                          Niech skroń laurami okręcą...
                                      ... Inni kwitnącym jaśminem,
                                          Inni niech cicho się smęcą...
                                           Jedni niech walczą! Niedolę
                                           Gnieść im potęgą swej ręki!
                                        ...Inni niech w zmierzch idą w pole
                                           I nucą tęskne piosenki...                                         
                                         
                                           Lecz tych i tamtych niech bierze
                                           Słońce dla Ducha objaty,
                                           Choć jedni będą rycerze
                                           A inni będą jak kwiaty.
        
Posłanka, od wielu lat związana z Łodzią , polonistka i dziennikarka na dodatek, powiedziała, że nie będzie wypowiadać się na temat twórczości poety , ale utwór z którym zapoznała, ma aktualną, istotną wymowę i skłonić powinien posłów do refleksji i przemyśleń. Wiersz ten, jak się okazuje nie tak popularny, poznali także łodzianie, bo 6 stycznia tego roku na Piotrkowskiej, gdzie przy Pomniku Ławeczce, zaingurowano obchody Roku Poety, rozdawano reprint strony Kuriera Warszawskiego z tym właśnie najwcześniejszym jego utworem  podpisanym przed stu laty inicjałami S.  M. od imienia i nazwiska ukochanej (późniejszej żony) dziewiętnastoletniego wówczas Tuwima. Przy okazji łódzkiej, styczniowej inauguracji (w której uczestniczył także łodzianin wicemarszałek Cezary Grabarczyk) wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak w przemówieniu swym podkreśliła, że Tuwim jest dla łodzian niezwykle ważną postacią i dlatego będzie godnie czczony w licznych imprezach, uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych. Planowana jest między innymi multimedialna wystawa „ O gorejącej treści zdarzeń” ( nawiązująca do tomu „Treść gorejąca”), która ma być pokazywana w całej Polsce i za granicą,  także plenerowy spektakl „Bal w Operze” , koncert „Słopiewnie” czyli poezja Tuwima w interpretacji kompozytorów XX wieku, wielkie urodziny Tuwima, Grand Valse Brillante w ramach Swięta Łodzi (29 lipca) i ciekawe pomysły artystyczne podczas lata w pociągu TUWIM relacji Łódź – Warszawa. Z całą pewnością odbędzie się wiele imprez polonijnych poza granicami kraju, bo przecież poeta znał smak emigracji i nastroje panujące wśród rodaków na obczyźnie, przez co jeszcze nam bliższy ( W 1939 wyemigrował przez Rumunię, Włochy do Francji, a potem przez Hiszpanię do Lizbony, następnie do Rio de Janeiro w Brazylii, a wreszcie przez prawie 5 lat mieszkał w Nowym Jorku). Niech więc poezja Juliana Tuwima towarzyszy nam częściej niż zwykle w tym roku, niech nas bawi, rozczula, uczy wrażliwości, także samokrytycyzmu i... przypomina niekiedy dzieciństwo. Niechże natchnie nas Polonusów do działania, do przygotowania artystycznych programów z „ poezją Wielkiego Skmandryty w tle”... Może się uda? Choć zawsze -  „jedni będą rycerze, a inni będą jak kwiaty•”
                                                                                                                    S.R.