Wszystkich, pragnących zadumać się i zapalić świeczkę, za NASZYCH WIELKICH  ze świata muzyki i poezji, którzy już odeszli

ciepło zapraszam   24 listopada 2012r.  o godz. 18:00 do restauracji „Gdańskiej”  Altmarkt 3   46045 Oberhausen  na spotkanie pt. „Zadumania, czyli zaduszki poetyckie”!

Poeci polonijni zadumają się w swojej twórczości, muzycy: Sławomir Olszamowski, Danuta Jańczak, Andrzej i Leszek Saletra przypomną bliskie naszym sercom złote przeboje już nieobecnych.

Zapachem zmiętoszonych liści, złotawą poświatą powietrza,  wilgotnością zaokien  pozdrawiam   -  Wasza Joanna Duda-Murowski