Nową aktywnością stowarzyszenia Gmina Polska „Piast” w Essen są regularne spotkania dla rodziców z dziećmi. Pierwsze z nich odbyło się w niedzielę 8 maja. Podczas spotkania zaproponowano dzieciom gry i zabawy, wspólne komponowanie  dodatków na gofry oraz wykonywanie laurek z okazji „Dnia Matki”. Dla rodziców zaś były kawa, ciasto oraz możliwość nawiązania nowych znajomości.

Długo próbowano znaleźć formułę tych spotkań, tak, aby były one z pożytkiem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wielu rodziców narzeka często na poczucie wyobcowania z różnych powodów, czy to brak odpowiedniej znajomości języka niemieckiego, brak odwagi w poszukiwaniu nowych znajomych, czy ogólnie niepewności w nowym środowisku.

Dlatego też Zarząd stowarzyszenia postanowił dać szansę na wyjście ze swoich czterech ścian i otwarcie się na nowe znajomości. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Informacja o kolejnych spotkaniach na stronie internetowej www.piastessen.com

Tekst: Leonard Paszek

Zdjęcia: Rober Siera