Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji online Zmierzając ku Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską, która zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbędzie się w środę, 1.9.2021 o godz. 18.00.

AKTUALIZACJA:
Oficjalna prezentacja koncepcji planowanego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską przez Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych została ze względu na aktualny rozwój wydarzeń w Afganistanie przesunięta na późniejszy termin i nie odbędzie się 30 sierpnia 2021 roku. Przełożenie tej prezentacji wpływa na treść planowanej przez nas dyskusji online, która miała zainicować debatę nad koncepcją planowanego miejsca. Chcielibyśmy jednak wykorzystać rocznicę 1 września jako okazję do publicznej dyskusji wokół wymienionych w uchwale Bundestagu obszarów tematycznych przyszłego miejsca pamięci - "pamięć i upamiętnianie" oraz "edukacja i spotkania" - z ekspertkami i ekspertami w dziedzinie współpracy bilateralnej i kultury pamięci.
Dyskusja odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
Zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań panelistkom i panelistom na kanale YouTube:
https://youtu.be/OId-WigKe4w (POLSKI) lub https://youtu.be/hfOiNykspow (NIEMIECKI).
Załączamy zaproszenie w obu językach.

Z wyrazami szacunku
Dr. Andrzej Kaluza