W roku 2018/2019 świętujemy 100 lat uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Niemczech i w Polsce. Ten jubileusz stanowi także dobrą okazję do tego, aby dyskutować o aktualnej sytuacji polskich kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii i rozpocząć lokalnie dobry, innowacyjny i długotrwały projekt od kobiet dla kobiet z polskiej społeczności.

 

Konferencje przyszłościowe – Formularz zgłoszenia.DOC