INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Zapraszamy do lektury nowego "Biuletynu Instytutu Zachodniego":
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 115/2012: : Dr Maria Wagińska-Marzec - "Wagner oczyma współczesnych twórców"
Współczesny odbiór Wagnera jest nadal nacechowany pewną dwoistością. Należy się spodziewać, że obecny Rok Wagnerowski (2013) przyniesie cały cykl imprez, w których podjęte zostaną starania o „zmierzenie się” z Wagnerem jako geniuszem i autorem antysemickich pamfletów, z jego miejscem i rolą w życiu muzycznym i w niemieckiej myśli politycznej.

  "Wagner oczyma współczesnych twórców" (link)