Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający  dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt  wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej  oraz Gimnazjum już od 4 lat.

 

Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka  w szkole przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą  z obcowania z językiem i kulturą polską. Nauka w ramach projektu opiera się na filozofii  tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. 

 

Poprzez Internetową Platformę Edukacyjną uczniom udostępniane są multimedialne materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji podstawy programowej zgodnej z założeniami polskiego systemu oświaty, a rodzicom scenariusze lekcji przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę.

 

polskich nauczycieli. Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego   zdaniu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo, które eliminuje ryzyko powtarzania klasy po powrocie dziecka do kraju.

 

Dla Polaków, którzy dysponują numerem PESEL swojego dziecka, jak również możliwością przystąpienia do egzaminu końcowego w siedzibie Szkoły Partnerskiej w Polsce lub w Londynie (w przypadku klas 1-3 Szkoły Podstawowej), nauka w szkole jest  zupełnie bezpłatna.

 

Niewątpliwie stanowi to ogromny atut prowadzonej przez nas działalności.  Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą skorzystać z dodatkowych pakietów  płatnych, które umożliwią im naukę w ramach projektu.

 

Zapisy na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2013/2014 dokonywane  są za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl i trwają do 6 maja 2013 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Anna Małota

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.