Newsletter- September 2021

                Newsletter September 2021  
---
 
 

 

V Kongres Organizacji Polskich - V. Kongress Polnischen Organisationen

Im September dieses Jahres veranstaltet der "Konvent polnischer Organisationen in Deutschland" zum fünften Mal einen Kongress Polnischen Organisationen in Deutschland, an dem auch das Junge Polonia-Forum teilnimmt.

We wrześniu br. już poraz piąty "Konwent Organizacji Polskich w Niemczech" organizuje w Kongres dla Polonii z udziałem Forum Młodej Polonii. Tak jak na "IV Kongresie" w Bonn w 2019 zapraszamy  „Młodą Polonię”, która zdecydowanie angażuje się w procesy integracyjne w Niemczech i w Unii Europejskiej.


                               mehr                                                                                      więcej

 

Nagroda Polonii "Polonicus" Polonia-Preis "Polonicus"  -  2021

Weitere Auszeichnungen im 2021 - Der Gewinner des Preises für seine Aktivitäten für Polonia ist Ferdynand Domaradzki, der den Landesverband der Polnische Rat in Berlin leitet. Der Ehrenpreis Polonicus im Bereich Kultur für herausragende Beiträge zur polnischen Literatur in der ganzen Welt und für das Lebenswerk wurde auf Beschluss der Jury an Olga Tokarczuk verliehen. 

Kolejne nominacje w 2021 - Laureatem nagrody za działalność dla Polonii jest Ferdynand Domaradzki, który przewodniczy Polskiej Radzie Związku Krajowego w Berlinie. Honorową nagrodę Polonicus w dziedzinie kutury za wybitne zasługi na rzecz polskiej literatury na świecie i za całokształt twórczości kapituła zdecydowała przyznać Oldze Tokarczuk.


                               mehr                                                                                      więcej


 

Alicja i jej świat - Alicja und Ihre Welt

Alicja Kmita kam 2015 nach Deutschland, nachdem sie an der Fakultät für Bildende Künste der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun einen Abschluss in Grafikdesign gemacht hatte.  In einem Interview mit "Samy Życie" spricht sie über ihre Selbstständigkeit in Deutschland.

Alicja Kmita do Niemiec przyjechała w 2015 roku, z dyplomem grafika zdobytym na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W rozmowie z „Samym Życiem” opowiada o swoim usamodzielnianiu się w Niemczech.


                               mehr                                                                                      więcej


 

Polska Aktorka Joanna Stanecka - Mistrzyni Monodramu i nie tylko

Sie ist Schauspielerin mit Leib und Seele, aus Berufung und Liebe. Sie war eine der besten Studentinnen ihres Jahrgangs und schloss ihr Studium an der Theater- und Filmhochschule in Łódź mit Auszeichnung ab. "Ich habe den Unterschied zwischen der Schule und der Realität fast sofort zu spüren bekommen", sagt Joanna Stanecka mit einem Lächeln.

Jest aktorką z krwii i kości, z powołania i miłości. Była jedną z najlepszych studentek na roku i z wyróżnieniem ukończyła Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi. „Różnicę między szkołą a aktorską rzeczywistością poczułam prawie od razu”, mówi z uśmiechem Joanna Stanecka.


                               mehr                                                                                      więcej


 

Śląski Kalejdoskop 1919-2018 - Schlesisches Kaleidoskop 1919-2018

Ausstellung im Deutschen Polen-Institut im Rahmen des Jahresthemas „Oberschlesien“. Schlesien ist eine außergewöhnliche Region in Europa.  Die in Darmstadt präsentierte Ausstellung will die Vielfalt der Menschen aus Schlesien einfangen.

Wystawa w Niemieckim Instytucie Polskim w ramach corocznego tematu "Górny Śląsk". Śląsk to niezwykły region w Europie.Wystawa prezentowana w Darmstadt ma na celu uchwycenie różnorodności mieszkańców Śląska.


                               mehr                                                                                      więcej

 
--
www.polonia-viva.eu | kontakt | facebook
--
Powered by AcyMailing