Tak nazywają świętego Ansgara – biskupa. Każdego roku w pierwszym tygodniu lutego metropolia nad Łabą obchodzi uroczyście „Ansgarwoche” ku czci swego opiekuna i pasterza. Tegoroczne , czterdziestepierwsze przebiegają pod hasłem: „Wszystko co żyje... Duchowość w pieśni”.

 

W katedrze na  Am Mariendom zainaugurowano je uroczystą mszą. Arcybiskup Hamburga dr Werner Thissen stwierdził, że właśnie muzyka i śpiew są najpiękniejszą i zarazem najpełniejszą formą wyrażania wiary i uczuć religijnych. One rozbrzmiewają tak, jak biją nasze serca; radością, niepokojem, euforią, miłością,  uwielbieniem, niekiedy smutkiem, ale zawsze ku chwale Pana. W kościołach, we wszystkich dzielnicach Hamburga rozbrzmiewa muzyka, odbywają się koncerty, występy chórów i prezentują się doskonali wykonawcy; między innymi Chór Rosyjsko – Ortodoksyjnego Kościoła św Jana z Kronsztad. Wygłaszane są także referaty i okazjonalne kazania. Wierni  różnych kościołów uczestniczą w ekumenicznych nabożeństwach i oddają się refleksjom na temat wiary i jej miejsca we współczesnym świecie.

 

Pamięć świętego Ansgara -  benedyktyńskiego mnicha z Pikardii, który schrystianizował Danię, ochrzcił króla Haralda Klaka i władcę Jutlandii Eryka, a w 831 wyświęcony został na biskupa Hamburga skłania ku szerszemu zrozumieniu dziejów Europy i roli kościoła na przestrzeni ponad tysiąca lat. Dla nas Polaków to także duchowa wędrówka w głąb naszych dziejów i motywacja ku temu, by z tej odległej historii czerpać poczucie dumy i chęci godnego postępowania. Tak jak św. Wojciech, tak i św. Ansgar są symbolami budowniczych wiary, twórcami chrześcijańskiej jedności w Europie. Kult obu świętych jest więc zrozumiały i istotny w swej wymowie.        

 

Sława Ratajczak

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.