Joanna Duda-Morawski„Jestem kobietą, dlatego w wierszach odzwierciedlam kobiece rozterki.”
Tak prosto opisuje siebie Joanna Duda-Murowska, urodzona w Tarnowskich Górach, od 1992 roku zamieszkała w Oberhausen artystka słowa.
W jej wierszach, publikowanych już wielokrotnie na łamach „Angory”, a także w wydanej w Niemczech „Antologii Języka Polskiego” kobiety odnajdują siebie, mężczyźni znajdują nowe dla nich prawdy, które warto znać.
Stąd na spotkaniach z poezją organizowanych przez Joannę płeć silna pojawia się coraz liczniej. I nie przypadkiem Joanna należy do grona członków-założycieli Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Twórców i Miłośników Sztuki „KONTAKT” T.z. w Dortmundzie. Najmłodszymi twórcami zainspirowanymi przez poetkę byli uczniowie języka polskiego na zajęciach prowadzonych przez Joannę w niemieckiej szkole. Także na falach polskojęzycznych programów radiowych w Niemczech autorka malowała już pejzaże duszy jej tylko znaną techniką. Kim jest poetka? Czym jej poezja? Odpowiedź można znaleźć na stronach tego tomiku wierszy. „To moje wiersze najpełniej mówią o mnie” – wyjaśnia Joanna.

 

Pejzaże duszy – Landschaften der Seele
„Ich bin eine Frau, deshalb spiegeln meine Gedichte die weiblichen Zerrissenheiten wider.”
So schlicht beschreibt sich selbst Joanna Duda-Murowska, die in Tarnowskie Góry geborene, seit 1992 in Oberhausen lebende Künstlerin des Wortes. In ihren bereits mehrfach in der Zeitschrift „Angora”, aber auch in dem in Deutschland erschienenen Sammelband „Antologia Języka Polskiego” [Anthologie der Polnischen Sprache] veröffentlichten Gedichten finden Frauen sich selbst wieder, während Männer für sie neue Wahrheiten finden, die es zu kennen lohnt. Daher erscheint auf den von Joanna organisierten Poesieveranstaltungen das starke Geschlecht immer zahlreicher. Und es ist kein Zufall, dass Joanna zum Kreis der Gründungsmitglieder  der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Kunstschaffenden und Kunstliebhaber „KONTAKT” e.V. in Dortmund gehört. Die jüngsten von der Dichterin inspirierten Künstler waren Schüler in dem von Joanna in einer deutschen Schule durchgeführten Unterricht der polnischen Sprache. Auch beim polnischsprachigen Radiosender in Deutschland malte die Autorin bereits Landschaften der Seele mit der nur ihr bekannten Technik. Wer ist diese Poetin? Wie ist ihre Poesie? Die Antwort ist auf den Seiten dieses Gedichtbandes zu finden. „Meine Gedichte sind es, die das meiste über mich sagen“ – erklärt Joanna.

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.