To wielki i szczególny dla nas Polaków, dla Poloni rozrzuconej po świecie dzień! 4 lipca 2014 roku przypadła 25. rocznica pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu.

 

Przed ćwierćwieczem miało miejsce to jakże ważne i zwrotne w naszym życiu wydarzenie. Na posiedzenie przybyli wówczas I sekretarz KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa PRL Wojciech Jaruzelski, przewodniczący NSZZ Solidarność Lech Wałęsa, przewodniczący Obywatelkskiego Klubu Parlamentarnego Bronisław Geremek, a także prezes Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Jóźwiak, prezes Stronnictwa Ludowego i marszałek Sejmu PRL IX kadencji Roman Malinowski oraz prezes Unii Chrześcijańsko- Społecznej Kazimierz Morawski. Obrady otworzył marszałek senior Stanisław Stomma. Jakże warte są przypomnienia ówczesne jego słowa: „Rozpoczyna się dziś nowy okres historii Polski, a wyrazem tych zmian jest także przywrócenie SENATU. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano marszałkiem Izby Andrzeja Stelmachowskiego. Odtąd dzieje Polonii w świecie rozpoczęły nowy rozdział dokonań, a powiązania z opiekuńczą rolą SENATU przyniosło nowe korzyści ipoprawne, a nawt owocne relacje w związkach z Macierzą. To ważne i dla naszej Ojczyzny Polski wydarzenie; proces transformacji ustrojowej z najważniejszymi dokonaniami, jakim był pakiet ustaw  o samorządzie terytrolialnym, to przebudowa myślenia, działania i wzajemnej współpracy Polaków za granicą z krajem ich pochodzenia.

 

Dziś cieszymy się, bo Polska otworzyła nam na oścież swe drzwi i dowiodła swej niebywałej rangi w świecie. Polacy na emigracji czują się mocni i polskością swą zaszczyceni. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz nazwała dzisiejszą senackją rocznicę prawdziwym świętem parlamentaryzmu. „Jesteśmy dziś we własnym domu, którego kształt zależy od nas. Ocenią nas przyszłe pokolenia, jednak ufajmy, że uczynią to sprawiedliwie”. Powiedziała również, że SENAT jest dzisiaj ważnym czynnym uczestnikiem polskiej demokracji, buduje ją i rozszerza.

 

25. rocznica odrodzonego SENATU to nie tylko święto polityków, to nasze polonijne taże satysfakcje, radości i nadzieje. Kto z nas może niech przy okazji pobytu w Warszawie uda się w sobotę do gmachu SENATU na Wiejską, bo wnętrza tej zaszczytnej placówki zostaną udostępnione zwiedzającym.  

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.