32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczczono w Monachium dwiema okolicznościowymi imprezami – wystawą połączoną z recitalem i wykładem historycznym.

 

Solidarność z Polską

Dokładnie 32 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 2013 roku, w pomieszczeniach Wydziału Kultury Konsulatu Generalnego w Monachium otwarto wystawę pt. „Solidarność z Polską - Ruch wsparcia Solidarności w Niemczech“. Na ponad dwudziestu planszach pokazano historię i metody działania prosolidarnościowego ruchu w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania Podziemia Solidarności. Wśród najbardziej zaangażowanych ośrodków pomocy z Aachen, Berlina Zachodniego, Kolonii, Moguncji zanalazło sie też Monachium, z niezwykle prężną wówczas organizacją „Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii“.

 

Ogromnym atutem prezentacji są opisy w trzech językach (po polsku, niemiecku i angielsku) i doskonale wydany katalog. Dlatego też, już podczas uroczystości, padły konkretne propozycje udostępnienia wystawy szerszemu gremium, a więc niemieckiemu odbiorcy, np. w Gasteigu lub monachijskim Ratuszu. Okazją do tego mogłyby się stać obchody X rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.  Organizatorzy już zastanawiają się nad wcieleniem tego pomysłu w życie.

 

 

Powitania gości, a także rysu historycznego, opartego na własnych przeżyciach, dokonał  świadek tamtych wydarzeń, a zarazem główny organizator, Bogdan Żurek. Bardzo dobrze przyjęto wystąpienie Konsula ds. Polonii Aleksandra Korybuta-Woronieckiego, który z wielkiem uznaniem mówił o inicjatywach prezentowanych na wystawie i ludziach je realizujących. O samym zaś Ruchu, opowiedział jeden z najbardziej zasłużonych działaczy emigracji niepodległosciowej – obecnie szef Biura Polonii w Berlinie – Aleksander Zając. On też oprowadzał gości po wystawie i udzielał fachowych wyjaśnień.

 

 

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Konsul Generalna RP w Monachium Justyna Lewańska, która po wysłuchaniu koncertu Elizy Banasik zwiedziła wystawę w towarzystwie, objaśniającego poszczególne jej fragmenty -  Aleksandra Zająca.

 

 

Wśród znaczących postaci życia polonijnego znaleźli się prof. Piotr Małoszewski – Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Jolanta Sularz – Polka w monachijskiej Radzie Cudzoziemnców.

 

Koncert Elizy Banasik

Gwiazdą wieczoru była  Eliza Banasik, która swoim anielskim głosem śpiewała piosenki… barda Solidarności, Jacka Kaczmarskiego. Wydawać by się mogło, że z jego utworami mogą sobie poradzić tylko meżczyźni, tymczasem – właśnie w tym repertuarze - zna dzisiaj Elizę cała Polska.  

Jej talent odkrył sam Jacek Kaczmarski. W 2003 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, był on gościem programu "Od przedszkola do Opola", w którym debiutowała 10-letnia wówczas Eliza. Po programie bard pochwalił występ dziewczynki i poprosił, żeby nie rozstawała się z jego piosenkami. Tak też się stało.Z twórczością Jacka Kaczmarskiego wystąpiła w kilkunastu programach telewizyjnych, została laureatką wielu konkursów i festiwali, w tym Nagrody Polonii na Festiwalu „Nadzieja” im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu. Do perfekcji opanowała sztukę interpretacji. Eliza Banasik ma 20 lat, pochodzi z Gdańska, studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Po części oficjalnej zwiedzano wystawę i przy lampce wina wspominano ten niełatwy dla Polski i Polaków czas.

 

 Stan wojenny – wczoraj i dziś

W niedzielę, 15 grudnia,  w parafialnej sali przy kościele św. Józefa w Monachium wysłuchano wykładu przybyłego z Warszawy prof. dra hab. Jana Żaryna pt.  „Stan wojenny – wczoraj i dziś”. Profesor Żaryn od dziesięciu lat wykłada na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obecnie pełni funkcję kierownika katedry Historii Kościoła Katolickiego w Polsce w XX wieku. Był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN, a w latach 2009–2010 doradcą prezesa IPN ś.p. Janusza Kurtyki. Posiada ogromną wiedzę o stanie wojennym, mechanizmach i skutkach jego wprowadzenia. Tym wszystkim podzielił się on z monachijska Polonią, która licznie przybyła na wykład.

Dzień wcześniej Profesor zwiedził w Monachium m.in. kościół św. Barbary, siedzibę byłego Radia Wolna Europa, Polską Szopkę Bożonarodzeniową na dworcu głównym, Starą Pinakothekę, a wieczorem spotkał się z działaczami polonijnymi.

 

 

Szkolenie

Korzystając z obecności szefa Biura Polonii Alekasandra Zająca i sekretarza Zrzeszenia Fedaralnego Polska Rada w Niemczech – Arkadiusza Kulaszewskiego, przeprowadzono szkolenie - organizowane przez  Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy z Biurem Polonii w Berlinie - dla przedstawicieli polonijnych organizacji, dotyczące składania i rozliczania dotacji na projekty kulturalne  z budżetu Urzędu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).  Szkolenie odbyło się, przed otwarciem wystawy, w pomieszczeniach Wydziału Kultury Konsulatu Generalnego w Monachium. Wzięło w nim udział kilkanaście osób.

 

 

Organizacja:

Projekt „13 Grudzień” zorganizowało monachijskie Stowarzyszenie na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Monachium, Polską Parafią Katolicką w Monachium, Zrzeszeniem Federalnym - Polska Rada w Niemczech i Polskie Forum oraz Arbeitsgruppe „Solidarność” Eschweiler-Aachen. Projekt sfinansowano ze środków MSZ.

Patronat medialny: Moje Miasto, Magazyn Polonia, Polonia Viva.

 

 

(inf. wł. Moje Miasto)

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.