Polska Misja Katolicka w Kleve oraz Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodla, Oddział w Kleve obchodzą w tym roku  30 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji w sobotę 20 październikabr. roku w kościele „Stiftskirche” w Kleve  odprawiona zostala uroczysta Msza Święta, celebrowana przez J.E. Biskupa Nadrenii Wilfrieda Theisinga oraz J.E. Prymasa Polski Seniora, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z Gniezna.
Kleve – Kolebka Europy
Kleve, tutaj narodził się człowiek symbol pokoju, przyjaźni i pojednania cesarz Otton III. Jego stosunek do Polski czynił go adwokatem współpracy polsko – niemieckiej. Prawie 1025 lat po narodzeniu Ottona III w tutejszym Reichswalde koło Kleve, jego wizja jedności narodów europejskich, przez przystąpienie Polski i 8 innych państw do Unii Europejskiej stała się rzeczywistością. Właśnie w Kleve, z okazji formalnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej odbyły się centralne uroczystości Polonii Niemieckiej.
Otton III był wielkim przyjacielem króla węgierskiego Stefana, pierwszego króla polskiego Bolesława Chrobrego oraz Biskupa Męczennika św. Wojciecha.
Ze świętym Wojciechem spotkał się najpierw w Rzymie, a później w Moguncji. Cesarz zafascynowany był jego mądrością i ascetycznym trybem życia. Po męczeńskiej śmierci, która spotkała biskupa podczas misyjnej działalności na Prusach, Otton III wyjednał u swego przyjaciela papieża Sylwestra II kanonizację, a następnie zbudował w Rzymie i w Aachen kościoły ku czci św. Wojciech.
Historia mówi, że kiedy w 1000 roku wybrał się z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, to drogę z Poznania do Gniezna przebył boso i z obnażoną głową. Przy grobie św. Wojciecha spotkał się ze swoim przyjacielem Bolesławem Chrobrym, któremu podarował gwóźdź z Chrystusowego Krzyża oraz włócznię św. Maurycjusza co równało się uznaniu politycznej niezależności Polski. Ponadto cesarz przywiózł do Gniezna także wyjednaną u papieża Sylwestra II zgodę na erekcję pierwszej metropolii polskiej w Gnieźnie z trzema biskupstwami: w Krakowie, Wrocławiu i w Kołobrzegu. Erekcja, o którą od dawna zabiegał król Bolesław Chrobry, była aktem ustalenia niezależności polskiego Kościoła. Dzisiaj, z perspektywy czasu wiemy, że był to niezwykle ważny i o wielkim znaczeniu akt, bowiem utworzona w 1000 roku Metropolia Gnieźnieńska stała się i jest do tej pory podstawą i symbolem jedności Kościoła w Polsce. Niestety, przyjacielskie gesty cesarza wobec króla polskiego, uznanie suwerenności Polski, nie spodobały się stronie niemieckiej, współczesny mu kronikarz biskup Thietmar tak bowiem skomentował ten fakt: „Niech Bóg wybaczy cesarzowi, iż czyniąc trybutariusza panem, wyniósł go tak wysoko”.
Dla Ottona III ówczesna Polska stanowiła nieodłączną część Europy, była jej pełnoprawnym i politycznie niezależnym partnerem. Cesarz jako pierwszy w historii mówił o zjednoczonej Europie. Wizja Ottona III znajduje się między innymi na tytułowej stronie jego Ewangielarza – „w pochodzie przedstawicieli narodów Europy kroczą ROMA, GALIA, GERMANIA i SCLAUINIA (Rzymianie, Francuzi, Niemcy i Słowianie). Wierną kopię tej książki wręczyła w darze ks. kard. Macharskiemu w Gnieźnie delegacja parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kleve, przebywająca tam w 1980 roku na uroczystościach poświęconych 1000 rocznicy urodzin Ottona III. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński nazwał później ten Ewangielarz „bezcennym darem”. Bardzo znamienne i podkreślające w jeszcze wyższym stopniu historyczne znaczenie i wartość tego daru są słowa wypowiedziane przez Prymasa Tysiąclecia na wieść o wyborze na papieża arcybiskupa krakowskiego księdza kardynała Karola Wojtyłę: „(…) po 1000 latach wypełniła się wreszcie koncepcja cesarza Ottona III i Polska należy obecnie – w pełni równouprawniona – do kręgu europejskich narodów”.
W ołtarzu wyżej wspominanej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kleve znajdują się relikwie św. Wojciecha. Jest to dar Arcybiskupa Muszyńskiego za wspomaganie budowy nowego gmachu Seminarium Duchownego w Gnieźnie przez proboszcza Friedricha Leinunga i pana M. Cieślewicza. Relikwie przywiozła do Kleve delegacja w składzie:
-    ks. Adam Zalesiak – ówczesny dyrektor administracyjny Seminarium
-    oraz ks. Teofil Wilski – ówczesny rektor Seminarium, a dzisiejszy biskup senior w Kaliszu.
Niemiecka parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Kleve posiada także wierną kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która przesłana została do Kleve w 1983 roku przez prymasa polski ks. kard. Józefa Glempa jako dar za niezwykle aktywną działalność na rzecz Niemiecko-Polskiego pojednania przez proboszcza tej parafii ks. Friedricha Leinunga.
Aktywności proboszcza ks. Friedricha Leinunga zawdzięcza się działalność duszpasterską w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP powstałej trzydzieśći lat temu z inicjatywy prezesa miejscowego Oddziału Związku Polaków spod znaku Rodla  w Kleve pana Władysława Pisarka, Polskiej Misji Katolickiej (PMK) Niederrhein pw. Chrystusa Króla, której proboszczem jest kapelan polskich lotników w Niemczech ks. Henryk Wieczorek TChr.
8.09.2001 Związek Polaków w Niemczech „Rodło” (ZPwN) w Kleve, był wsplorganizatorem
z CAOC 2- Uedem  pierwszych w historii Niemiec i Polski „Dni Lotnictwa Polskiego w Niemczech”, centralnych uroczystości Polonii Niemieckiej z okazji formalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej i wiele, wiele innych, nie mniej ważnych uroczystości.
W wygłoszonej w Kleve homilii podczas mszy św. na centralnych uroczystości Polonii Niemieckiej z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej 1.5.2004 Abp Muszyński powiedział m.in.:
To co się tutaj dzieje, że Niemcy śpiewają po polsku, że są polskie władze, że Polacy mówią po niemiecku to jest cząstka tej nowej duchowej rzeczywistości. Jeżeli Unia ma być Unią musi być Unią i wspólnotą między osobową ludzi. To niemożliwe stało się rzeczywistością(...). I dalej: (...) Jan Paweł II powiedział te mocne słowa: Europa potrzebuje Polski, Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków, ale także Polska potrzebuje Europy!
Burmistrz tego miasta tak mniej więcej wyraża się o mieszkającej w tym mieście Polonii: (…)Jestem z Was dumny, cieszę się bardzo, że w naszym mieście mamy tak wspaniałą grupę Polaków, którzy tutaj znaleźli swój dom na obczyźnie, którzy swoją niezwykłą aktywnością i dowodami ukochania swojego rodzinnego kraju oraz w niezłomnym trwaniu w Wierze swoich ojców, pokazują nam wszystkie najpiękniejsze cechy polskiej psychiki i kultury, kształtowanej przez wieki. Znajdujemy w was Polskę promienną i serdeczną dla wszystkich, uśmiechniętą do życia. Znajdujemy w was Polskę, zespoloną w jedną wielką rodzinę, związaną wspólną, wspaniałą tradycją.
20.10.2007 Natomiast na kolejnych uroczystościach burmistrz Kleve Theodor Brauer powiedział o Polakach zamieszkałych w Kleve: (…) Mam wielki szacunek dla waszego umiłowania języka ojczystego, który tak pięknie pielęgnujecie tutaj na obczyźnie. Przywieźliście ze sobą waszą kulturę, wspaniałą kulturę, z której przecież i my dużo możemy się nauczyć.(…) Z modlitwą i pieśnią na ustach walczyliście o wolność, niepodległość i demokrację. Ale właśnie dzisiaj, kiedy już znaleźliście się w gronie demokratycznych krajów świata, potwierdzacie wasze głębokie umiłowanie Kościoła i Wiary. Bo przecież my Niemcy, przy naszych pustych kościołach, możemy się namacalnie przekonać, widząc w naszym kraju przepełnione kościoły na waszych Mszach polskojęzycznych, co dla was jest największa wartością moralną, czym jest dla was tradycja i wiara ojców”(…).
W Kleve, w mieście rodzinnym Ottona III Polacy i Niemcy urzeczywistniają cesarską wizję zjednoczonej Europy. Symbolem tego przytulnego miasteczka w dolnej Nadrenii jest czerwono-biała flaga. Na uroczystości polonijne burmistrz Kleve poleca odwracać ją tak aby z każdej strony kwadratowej wieży miejscowego zamku powiewały biało-czerwone flagi.

Więcej informacji na stronie internetowej www.rodlo-kleve.de

Infor: Władysław Pisarek

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.