Tym razem dziennikarze spotkali się w Schwerinie, stolicy  kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza.
Już sam wybór miejsca był czymś niezwykłym i fascynującym. To samo powiedzieć można o dyskusjach, wystąpieniach, referatach, czy kuluarowych komentarzach.
Piękny neorenesansowy zamek na wyspie Jeziora Schwerińskiego udostępnił na dwa dni podwoje, by to profesjonalne forum dziennikarskie zaowocowało projektami, inicjatywami, faktami medialnymi dotyczącymi polsko-niemieckiego sąsiedztwa. A zagadnienie to jak wiemy ważne  i stale aktualne. Organizowane co roku Dni Mediów Polsko-Niemieckich po raz pierwszy odbyły się w 2008 w Poczdamie. Potem był Szczecin, w 2010 Drezno, a w 2011 spotkanie miało miejsce w Zielonej Górze. Każdego roku inne sprawy i zagadnienia, w zależności od potrzeb, aktualności i sytuacji zajmowały uczestników spotkań. Motto tegorocznych, w dniach 14- 16 maja 2012 brzmiało: „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązując do EURO 2012.
Organizatorami tego dziennikarskiego zlotu, w którym sprawa szczególnej odpowiedzialności mediów za kształt stosunków polsko-niemieckich pełni istotną rolę są: Fundacja Współporacy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung).
Istniejąca od ponad dwudziestu lat Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ma swą siedzibę w Warszawie i biuro w Berlinie. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem wartościowych polsko-niemieckich inicjatyw, wspomaga partnerstwo między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym, w tym promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, projekty artystyczne i literackie. O tym jakie stworzyła dotąd fundamenty porozumienia polsko- niemieckiego niech świadczy fakt, że dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów, zrealizowała liczne podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, spotkania.    
Fundacja Roberta Boscha powstała w 1964 roku na mocy woli i testamentu wielkiego niemieckiego przemysłowca i fabrykanta w dziedzinie mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki.
Jej cele to: ochrona zdrowia i rozwój nauk medycznych (słynny szpital im Roberta Boscha w Stuttgarcie i podległy mu Instytut Farmakologii), a także sprzyjanie porozumieniu między narodami, rozwijanie stosunków niemiecko- francuskich, niemiecko- polskich i niemiecko- amerykańskich. Robert Bosch (1861- 1942) jest wzorem wielkiego filantropa i społecznika. Imię Jego obliguje do rzetelnych, szlachetnych i mądrych przedsięwzięć służących szczęściu i rozwojowi człowieka. Jest znakiem nowocześnie pojętego humanitaryzmu.
Warto wiedzieć, że Fundacja Roberta Boscha należy do jednych z pierwszych partnerów finansujących działalność Fundacji Krzyżowa w czasach jej powstawania na początku lat 90 tych. Od tego momentu sukcesywnie wspiera projekty międzynrodowej współpracy.
Wracając do Polsko- Niemieckich Dni Mediów w Schwerine, przyznać trzeba , że zaproponowane tematy rozmów i dyskusji okazały się niezwykle celne i  trafne.
Wiadomo, że na niecały miesiąc przed UEFA  EURO 2012, sprawy organizacyjne, stan gotowości do przeprowadzenia mistrzostw, koordynacja przygotowań, budzą ogromne zainteresowanie. Dlatego też był to temat wiodący.  
Okazuje się, że na polu realizacji dokonań do mistrzostw uczyniono niemal wszystko co możliwe; ( ponad 170  partnerów ściśle ze sobą współpracowało z wielką prezyzją, odpowiedzialnością, zaangażowaniem i troską, by osiągnąć zaplanowany na 15 maja  stan pełnej gotowości operacyjnej kraju) W oparciu o doświadczenia poprzednich krajów organizujących duże imprezy sportowe stworzono Polish Guide i Polish Pass, wdraża się opracowane rozwiązania, które zapewnić mają maksymalną jakość obsługi kibiców i turystów w trakcie turnieju. Dotyczy to finalizacji inwestycji infrastrukturalnych, przygotowania ruchu lotniczego, kolejowego i drogowego także opieki medycznej.     
O wielu szczegółach dowiedzieli się dziennikarze i z zainteresowaniem wysłuchali dyskusji, której temat brzmiał: Pierwszy gwizdek: Sport, media a cele komercyjne – co EURO 2012 przyniesie Europie, co gospodarzom wydarzenia? Stronę polską w rozmowie tej reprezentowali: Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora, TVP1, Marcin Herra, prezes PL 2012 Sp.z.o.o.,
Piotr Sobczyński, dziennikarz sportowy, TVP Sport. Dyskusję poprzedziło wystąpienie Katarzyny Sobierajskiej, Wiceministra Sportu i Turystyki.
Równie interesujący tematycznie okazał sią drugi dzień Mediów.
Doskonałe przemówienie na temat stosunków sąsiedzkich, polsko – niemieckich w ostatnich latach wygłosił Marek Prawda Ambasador Rzeczypospolitej w Republice Federalnej Niemiec. Pointa, czy też końcowa konkluzja wystąpienia sprowadzała się do „prośby”, by wreszcie przestać przepytywać Niemców z historii, a skupić się na wzajemnym poznawaniu i budowaniu nowoczesnych relacji na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej.
Wiele emocji wzbudziła też Debata plenarna I zatytuowana: Swiatowa klasa czy druga liga? Zadłużenie państw i kryzys euro – Jak Europa może przejść do ofensywy? Wnioski z polskiej i niemieckiej perspektywy.
Wzięli w niej udział: Leszek Balcerowicz, b. Wicepremier i minister finansów RP, prezes NBP w latach 2000-2007, Steffen Kampeter, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów. Rozmowie towarzyszył  Adam Krzemiński, publicysta „Polityki”, współpracownik „Die Zeit”, specjalista od spraw niemieckich.  Moderatorem ze strony polskiej był Wawrzyniec Smoczyński, szef działu zagranicznego „Polityki”.
Każda z wypowiedzi profesora Leszka Balcerowicza miała moc przekonywującą, wiarygodną i pouczającą. Wysoki poziom dyskusji przerósł oczekiwania słuchaczy.To był doprawdy wykład na temat współczesnej sytuacji gosopodarczej świata. Jakże inspirujący do zdobywania wiedzy w tym zakresie.         
Duże zainteresowanie wzbudziła także tematyka związana z aktualnościami z regionów przygranicznych, zwłaszcza wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych na temat nowej polskiej migracji do Niemiec.
Temat wywołał wiele pytań i ożywione dyskusje, bowiem spojrzenie nań jest różnorodne i kontrowersyjne, a zagadnienie wcale nie proste, ani też oczywiste.  
Wszystkim obradom, dyskusjom i spotkaniom towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Każdy z uczestników znalazł interesujące go tematy, miał możliwość wymiany poglądów i konfrontacji opinii, nawiązania przyjaznych kontaktów i znajomości.
Dni Mediów Polsko- Niemieckich spełniły oczekiwania ich uczestników, przyniosły niewymierne moim zdaniem korzyści dziennikarzom, a satysfakcję i chwałę Organizatorom.
Pełne okazałości zakończenie tej prestiżowej imprezy połączono z wręczeniem XV Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.
W kategorii Prasa zwyciężył artykuł zatytuowany „ Der neue Schlesier” Konrada Schullera. Nagrodę dziennikarza radiowego otrzymała Jolanta Rudnik z Radia Koszalin za audycję „Tutaj, here, hier”, a w kategorii Telewizja pierwsze miejsce przyznano programowi Markusa Frenzla „ Loecknitz: Raj dla przybyszów i ostoja NPD”.
Z radością informujemy, że do nagrody w kategorii Telewizja nominowano naszą koleżankę z Berlina Agatę Lewandowski z jej przejmującym filmem „Dzieci emigracji”.     
Nagroda dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku. Jej fundatorem są trzy kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia, oraz województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, jak i FWPN i Fundacja Roberta Boscha.  
Kończąc Dni Polsko-Niemieckich Mediów przekazano sztafetę organizatorowi  na rok 2013, a jest nim Województwo Dolnośląskie. Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa Radosław Miłoń wyraził podziękowanie, a obecni uradowani byli, że to Wrocław otworzy w przyszłym roku swe bramy dla dziennikarskiej braci z obu stron Odry.
Oczywiście w całej tej znaczącej imprezie uczestniczył Wiesław Lewicki Prezes Konwentu Kongresu Polonii w Niemczech. Jak ujawnił w rozmowach z dziennikarzami było to wspaniałe i ze wszech miar pożyteczne spotkanie przyjaciół. On sam budził wielki respekt i poważanie, bo wiadomym jest, że prowadzi Polonię niemiecką ku zgodzie i porozumieniu.  

Sława Ratajczak

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.