W podniosłej, a przy tym sympatycznej atmosferze upłynęło spotkanie Polonii okręgu konsularnego Hamburga z nowym, przybyłym do nas we wrześniu, konsulem dr. Marianem Cichoszem. Odbyło się ono 27 października w rezydencji przy Maria-Louisen-Straße i zgromadziło nieco ponad sto osób.

 

To już szósty kierownik tej placówki dyplomatycznej od chwili gdy reaktywowano ją po  ponad pięćdziesięciu latach w 1991 roku. O tym jak istotną spełnia ona rolę, jak bardzo służy środowisku polskiemu i Niemcom, nie trzeba przekonywać. Ponad 120-letnia historia emigracji hamburskiej dowodzi, że tego typu instytucja była zawsze pożądana i ważna. Istniała ona w okresie międzywojennym i ponownie roztoczyła opiekę nad Polakami gdy nasz kraj odzyskał prawdziwą niepodległość po solidarnościowym zrywie.

 

Mówi się, że około 100 tys. mieszkańców Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga ma bezpośrednie lub dalsze związki z naszym krajem. Policzyć wszystkich nie tak łatwo, ale gdy weźmie się pod uwagę również Polaków zamieszkałych w regionie Szlezwika-Holsztynu, Dolnej Saksonii, w Lubece, Kilonii, Bremie, Hanowerze, Brunszwiku, Oldenburgu, Osnabrück... Przyznać trzeba, że jest nas tysiące (w Niemczech ponad 700 tys.) Nie wykluczone, że liczba rodaków stale wzrasta, bo coraz więcej młodych decyduje się na studia bądź naukę na tutejszych uczelniach i w szkołach zawodowych. Wielu przybywa, by rozeznać się na rynku pracy, albo założyć tu firmę. Z pewnością rodzi się przy okazji masa problemów i spraw wymagających formalności urzędowych w przedstawicielstwie polskich władz.

 

Od niemal roku oczekiwano na nowego konsula generalnego. To zaszczytne stanowisko jest gwarantem urzeczywistnienia naszych, polskich na emigracji oczekiwań i zamiarów. Konsul reprezentuje nasze państwo, sprzyja i wspomaga w pielęgnowaniu polskości, zapewnia rozwój dobrych kontaktów, w tym przypadku polsko-niemieckich i umacnia nas w poczuciu przynależności narodowej. Jest dla nas autorytetem i pośrednikiem w rozlicznych działaniach. Polacy tu zamieszkali twierdzą, że dotąd urząd ten sprawowali w Hamburgu ludzie, którzy zasłużyli się swymi dokonaniami polskiej diasporze, zyskali jej uznanie, sympatię i prestiż wśród Niemców.

 

Konsul dr Marian Cichosz wzbudza w nas również wiele nadziei. Jest humanistą, prawnikiem wykształconym na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił różne odpowiedzialne  stanowiska. Był prokuratorem, radcą prawnym, wojewodą chełmskim, senatorem IV kadencji, a także dyrektorem  Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i wiceprezesem NIK-u.  Ma zapewne szerokie spojrzenie i rozeznanie w kwestiach społecznych. Przy tym ujmuje swą otwartością, skromnością i serdecznością, ale wiadomo, że z racji doświadczeń zawodowych będzie przede wszystkim solidnym realizatorem swych instytucjonalnych powinności.

 

 

Pragnie rzetelnie, jak zapewnił, zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych wypełniać swoje służbowe obowiązki.W swym pierwszym przemówieniu do Polonii zaznaczył, że będzie sprzyjał realizacji traktatu z 1991, będącego podstawą polsko-niemieckich relacji. Mówił o swoim poparciu dla sprawy nauczania języka polskiego w szkołach niemieckich, o prawie Polaków do zachowania tożsamości, pielęgnowania kultury i tradycji, o projektach, które tym zadaniom mają służyć.Wspomniał o zabiegach Związku Polaków w Niemczech (ZPwN ) o status mniejszości narodowej dla Polaków mieszkających w tym kraju, a także o zbliżających się, ponownych, przewidzianych w grudniu rozmowach „okrągłego stołu” dotyczących funkcjonowania polskich organizacji w Niemczech, Biura Polonii w Berlinie, portalu internetowego, dofinansowania projektów nauki języka polskiego i mediów polonijnych, a także rozbudowy Centrum Dokumentacji Historii i Kultury Polski w Niemczech w Bochum.

 

Rzecz w tym, że  założenia z 12 czerwca 2011 w oparciu o „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17 czerwca 1991 nie są realizowane jednakowo w Niemczech i Polsce. Wyraźnie widoczna jest dysproporcja w traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech. Budzi to wiele kontrowersji i nieporozumień. Różnie mówi się o przyczynach takiego stanu rzeczy, ale wiadomo, że konieczne są dalsze pertraktacje i porozumienie.

 

Nowy Konsul Generalny przedstawił krótko założenia działalności swojego urzędu, zadania jego pracowników w zredukowanych personalnie do minimum działach tej placówki. Obiecał propagować kulturę polską, tę na najwyższym poziomie, która sławi Polskę i wzbudza w nas poczucie dumy. Zapowiedział  znaną w Hamburgu imprezę Altonale (wiosną przyszłego roku), w którą od lat angażują się artyści z Gdańska. Zachęcał do rozwoju współpracy gospodarczej, do promowania naszego kraju i powrotów do ojczyzny. Wyraźnie wyczuwało się zatroskanie i pełną życzliwości chęć współpracy z przedstawicielami organizacji polonijnych. Ma temu służyć powołanie spośród przedstawicieli Polonii rady konsultacyjnej przy konsulacie.

 

I chyba  o to właśnie chodzi.  To doskonały czas, by zająć się istotą polonijnych problemów i sednem naszych emigracyjnych zagadnień. Pamiętajmy, że jest tu i młode pokolenie otwarte na wyzwania i propozycje, jest dużo osób mających swoje postulaty i swój punkt widzenia na istotę działalnoćci tej dyplomatycznej placówki i także naszych organizacji. Zatem przed konsulem dr. Marianem Cichoszem wiele trudnych zadań. Mamy nadzieję, że podoła. Życzmy mu sił i sukcesów! Dodatkowo cieszy nas fakt, że będziemy obcować z poetą.

 

Okazuje się, że w wolnych chwilach dr Marian Cichosz poświęca się twórczości literackiej. Wydał już pięć tomików poezji. Jak mówiła noblistka Wisława Szymborska: „Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty”.

 

We wspomniany październikowy wieczór było rzeczowo i konkretnte, nieco tylko poetycznie, a przede wszystkim muzycznie. Doskonały koncert profesora hamburskiej Hohschule für Musik und Theater Huberta Rutkowskiego uświetnił to polonijne zapoznanie z Konsulem Generalnym.

 

 

Sława Ratajczak

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.