Już 10 maja w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie odbędzie się Gala Polonii i wręczone zostaną nagrody POLONICUS dla osób, które zyskały uznanie, szacunek i szczególne poważanie środowisk polonijnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wyróżnieni zostaną ci, którzy swą postawą i działalnością służą jedności Polonii, wspierają i akceptują jej ideały i cele, budzą zaufanie.

 

Imponują osoby z potencjałem intelektualnym, bogactwem duchowym i wrażliwością, takie, które wskazują jak być użytecznym i wytrwałym, gdzie odnajdywać inspiracje, szukać prawd żywych, do kogo zwracać się, gdy zachodzi potrzeba.

 

Polonia, mając świadomość roli jaką odgrywa w świecie, pragnie czerpać ze skarbnicy naszych osiągnięć i kultywować najlepsze tradycje. Wielu jej przedstawicieli zdobywa pozycję w różnych dziedzinach, liczni osiągnęli wysoki status materialny.  Jak wskazują przykłady, w większości jedni i drudzy utrzymują więzi z Ojczyzną, są jej chlubą i przykładem. Trywialna egzystencja zagubionych i bezradnych emigrantów odchodzi do przeszłości, podobnie jak konsumpcyjny przesyt, podziały, spory i wyobcowanie wiecznie rozgoryczonych. Dziś coraz szerszym pragnieniem jest promocja polskich osiągnięć na polu kultury, nauki i gospodarki, przełamywanie stereotypów, przygotowanie młodych pokoleń do twórczej pracy i działalności. Ich zainteresowanie Polską i kształtowanie postaw emocjonalnej przynależności do kraju o wielowiekowej i bogatej kulturze to ważne zadanie.

 

Młodzi muszą zdobywać wiedzę z wydarzeń ostatnich lat, z historii i literatury współczesnej również, gdyż one niosą wyzwanie do pielęgnowania sprawdzonych prawd moralnych. Zachowanie własnej tożsamości przy przenikaniu i zrozumieniu różnych doświadczeń i odmiennych obyczajów to dodatkowa nauka, z której Polacy wychowani poza krajem wychodzą bogatsi duchowo i pewniejsi siebie. Oni nie muszą przezwyciężać urazów, ani rewidować zapatrywań czy poglądów. Mają ciekawość świata, pozytywną samoświadomość i sentyment do ziemi ojczystej. Tak więc z ich opiniami i oczekiwaniami także liczono się typując kandydatów do otrzymania nagrody POLONICUS. 

 

 

 

Fakt, że po raz szósty Polonia wręczy w Akwizgranie tę prestiżową nagrodę napawa satysfakcją i wyzwala radosne emocje. Statuetki POLONICUS trafią w ręce  trzech słynących z użytecznego działania kobiet, pań stanowczych, pracowitych i  wytrwałych, ale też pełnych ciepła, serdeczności i życzliwości. Zaświadczają one z powodzeniem stwierdzeniu, że „Kobiety mogą więcej” i że kobieca intuicja i uczuciowość zdolne są przełamać wszelkie bariery i trudności.

 

Andżelika Borys imponuje odwagą i hartem, niebywałą śmiałością. Jakże to istotne w czasach, gdy za wschodnią granicą toczy się krwawy bój o wolność, niepodległość i prawdę, gdy Europa zamilkła w pełnym przerażenia tymczasowym oczekiwaniu. Wieloletnia przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi dowiodła nie raz, że należy walczyć z reżimem i wspierać ludzi wojujących o swe słuszne prawa, bo „naród jest nośnikiem wolności i władza należy do narodu”. Na przekór wszelkim przeciwnościom; sankcjom, groźbom, przesłuchaniom, aresztowaniom i oskarżeniom broniła praw Polaków na Białorusi do nauki i pielęgnowania języka ojczystego oraz podtrzymywania własnych tradycji i kultury. Nie ugięła się przed kłamstwem i przemocą. Pokazała, że należy szukać rozwiązań spraw trudnych, z uporem i przekonaniem realizować swe cele.  Takie postawy budzą  posłuch i pochwałę w świecie pełnym przemocy. Dla młodych są namacalnym niemal dowodem męstwa i heroizmu. Dla nas wszystkich uzasadnione jest uhonorowanie jej przed kilku laty między innymi dyplomem ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Jakże często Andżelika Borys powtarza, że nie robi nic dla sławy, rozgłosu, czy splendoru. Wiemy o tym i dlatego to akwizgrańskie, zaszczytne uhonorowanie ma ją utwierdzić w wierze, że jej skromność też godna jest podziwu.

 

Bliska sprawom polsko – białoruskim i zaangażowana w kwestie tamtejszej polskiej mniejszości jest  też pani senator Barbara Borys – Damięcka. Jej pełna człowieczeństwa i ludzkiego zatroskania postawa znalazła wyraz w niedawnym,  przejmującym apelu o pomoc dla poszkodowanych na Ukrainie. Dała się też poznać z działalności w Polskej Akcji Humanitarnej i Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Spośród wielu zagadnień dotyczących Polonii i Polaków na obczyźnie najbardziej absorbują ją tematy związane z kulturą. Mając wiele osobistych sukcesów i dokonań na tym polu, liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, wie dobrze, gdzie tkwi sedno naszej siły i doskonałości, czym możemy się wyróżniać i zaskarbiać sympatię wśród obcych. Senator Barbara Borys – Damięcka jest wiceprzewodniczącą Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jest również przewodniczącą Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa. Doprawdy,  ma zasługi warte ogromnego szacunku. Jest przy tym osobą wzbudzającą estymę, poszanowanie i prestiż. Potrafi z każdym rozmawiać, jest wiarygodna i rzetelna, wyrozumiała wobec emigracyjnych nieporozumień, zwad i roszczeń, poszukująca kompromisów. Przy całej swej otwartrości gotowości do dyskusji i rozmów niesie autorytet mądrego i niepodważalnego spokoju, przezornej zapobiegliwości i rozwagi. Ileż życzliwości wykazała broniąc naszych praw do odbioru telewizji POLONIA, z którą emigracja zarówno na Wschodzie, jak i w Ameryce zżyła się i od lat związała? Jakże dba, by Polacy w kulturze swej trwali i z niej wciąż na nowo czerpali. Nie trzeba wiele mówić jak nas ceni i motywuje do pożytecznych działań. Jest nadal reżyserem, naszym reżyserem, który włada z powodzeniem sceną polonijną niełatwą, spektakularną.  Z całą pewnością POLONICUS tarafia we właściwe ręce i satysfakcjonuje całą rozproszoną po świecie Polonię!

 

Tryskająca energią, zapałem i pomysłami Róża Maria Fürstin von Thun und Hohenstein, z domu Woźniakowska, autorka książki „Róża” trafia w odpowiednie miejse. W Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego, w starym Akwizgranie odbierze jednak nagrodę nie za rodowe koligacje, herby i zasługi zacnych przodków, lecz za swój zapał, nowoczesność i pracę. Wiek XXI promuje indywidualności pełne optymistycznej wiary w europejską integrację i jedność narodów Europy. Tak Polonia wyraża podziw dla Posłanki do Europejskiego Parlamentu, która młodych pragnie poprowadzić ku lepszej przyszłości i uczy ich aktywności. Ta znawczyni dramatów Oscara Wilde’a nie myśli zadziwiać akceptacją obyczajowej swobody. Wprost przeciwnie, wychowana w tradycjach krakowskiego, dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego ma szacunek dla chrześcijańskich zasad i przekonań. Cechuje ją tolerancja, znajomość trudów życia, szacunek dla drugiego człowieka, dla naszego zagrożonego środowiska i, co równie ważne, doświadczenie wypływające z pobytów (wraz z mężem i dziećmi) w Niemczech i dwa lata w  Nepalu. W latach 1992 – 2005 była dyrektorem, a nastąpnie prezesem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Odegrała istotną rolę w przygotowaniu Polaków do członkowstwa w Unii. Na czas kampanii wyborczej niewiele więcej powiemy, ale jedno jest najważniejsze - Róża Thun nie traci wiary i pomysłów na współpracę z Unią i, co najważniejsze, ceni i rozumie Polonię. Nagroda POLONICUS ma być kolejny raz dowodem tego, że młodzieńczy duch wzlotów nie opuszcza mądrych i pracowitych.

 

Laury i uznanie przypadły także Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Na ręce pana prezesa Longina Komołowskiego wręczamy nagrodę POLONICUS. Ta pozarządowa organizacja umacnia od lat więzi Polaków zamieszkałych za granicą z Macierzą. Powołana została w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Jego następcą był niezwykle ceniony i wciąż przez Polonię wspominany Maciej Płażyński. Wśród założycieli i członków Wspólnoty Polskiej było wielu senatorów, posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów kościelnych  i naukowców. Wszyscy zawsze wykazywali właściwe zrozumienie i potrzebę współpracy z rodakami rozsianymi po świecie. Stowarzyszenie prowadzi Domy Polonii w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Łomży, Ostródzie, Warszawie i Dom Polonii – Zamek w Pułtusku. „Wspólnota Polska” partycypuje w liczne projekty i inicjatywy polonijne, niesie charytatywną pomoc Polakom na Wschodzie, wspiera Polonię świata. Pomaga w edukacji, wspomaga oświatę i kulturę, także aktywność zawodową i gospodarczą środowisk polonijnych, dba o organizacje polonijne. Ma pokaźny udział w pomocy stypendialnej. Cykliczne imprezy jakie organizuje w naszym kraju są okazją do spotkań Polaków z całego świata. Przypomnijmy jakim powodzeniem cieszą się Zjazdy Polonii i Polaków, Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”, Dziecięce Festiwale Folklorystyczne, Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Światowy Zjazd Nauczycieli, Zimowe i Letnie Igrzyska Polonijne, Dzień Polonii... Można wiele mówić i każdy przyzna, że zasługi Stowarzyszenia są niepodważalne.

 

Zatem Gala Polonii Polonicus w Akwizgranie zapowiada się interesująco i z pewnością będzie inspirowała do wielu dalszych działań, pomysłów i polonijnych przedsięwzięć.

 

Sława Ratajczak

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.
More information OK