Wkrótce minie dziesięć lat od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie obraz Polski za granicą zmienił się diametralnie. Niemieckie media od dawna zwracają uwagę na pozycję polityczną i sukces gospodarczy Polski w zjednoczonej Europie. Niewiele jednak w Niemczech wiadomo o sprawach społecznych w Polsce, o tym, w jaki sposób w społeczeństwie dokonuje się „modernizacja” poglądów i postaw obyczajowych. Nie bierze się pod uwagę również tempa tych zmian. Tymczasem w Polsce następuje ciągły i trwały rozpad wartości, które jeszcze niedawno dominowały w społeczeństwie, opartym na tradycji katolickiej. Przede wszystkim młodzi mieszkańcy wielkich miast wyłamują się z tradycyjnych struktur rodzinnych, częściej wchodzą w nieformalne związki, później zakładają rodziny, częściej się rozwodzą, wychowują „przyszywane” dzieci, a nawet świadomie rezygnują z rodzicielstwa. W czasach, gdy tradycyjny porządek wartości ulega erozji, dotychczas przyjęte role społeczne są na nowo definiowane (i negocjowane).

 

Rocznik Deutsches Polen-Institut w roku 2014 poświęcony jest kondycji współczesnych polskich mężczyzn, którzy wydają się być nieprzygotowani na tak głęboko i szybko dokonujące się „przeobrażenia“ obrazu męskości, ujawniające się dziś na każdym kroku: w życiu zawodowym, w partnerstwie, w rodzinie. Presję na tradycyjnie pojętą „męską tożsamość” wywierają zarówno coraz lepiej wykształcone kobiety jak i ambitna młodzież obu płci. Autorzy tekstów konstatują „kryzys męskości”, różnią się jednak co do analizy zjawisk społecznych i sposobu wypracowania nowej męskiej tożsamości „hybrydowej”, ulokowanej między tradycją a nową „kulturą partnerstwa”.

 

Do autorów Rocznika należą m.in Tomasz Szlendak, Brigitta Helbig-Mischewski, Anica Keinz, Dariusz Muszer, Adam Leszczyński, Marek Rymsza, Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki, Mariusz Sieniewicz, Szczepan Twardoch, Hanna Samson i Miłka Malzahn.

 

Więcej na: http://www.deutsches-polen-institut.de/publikationen/jahrbuch-polen/jahrbuch-polen-2014/

 

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.