Oświęcim, znany w świecie pod nazwą Auschwitz, stał się symbolem zniszczenia narodu żydowskiego. Ale niewielu wie, że ten stary zamek Piastów przez kilka stuleci był tętniącym życiem centrum żydowskim, i że do 1939 roku Żydzi stanowili tutaj większość mieszkańców. Mieli własną religię, zwyczaje i język, a także wpływ na życie w mieście z własnymi partiami politycznymi, organizacjami sportowymi i kołami teatralnymi. II wojna światowa zmieniła wszystko. Miasto, w którym się urodzili i wychowali, stało się miejscem ich zniszczenia. Lucyna Filip prezentuje wieloaspektowe życia kulturalne, ekonomiczne i polityczne Żydów w tym mieście między dwiema wojnami światowymi.
 
Lucyna Filip, studiowała historię i germanistykę, pracuje jako publicystka i badaczka tematu "Żydzi z Oświęcimia między Holokaustem i emigracją" na Uniwersytecie w Katowicach.
 
Event zorganizowany we współpracy z Kolońskim Towarzystwem Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej i Katolickim Komitetem w Kolonii.

Program towarzyszący Wystawie specjalnej "Fabrykę śmierci Auschwitz": topografa i codzienne życie w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady.

Czwartek, 26.03.2015, 19:00, Wstęp: € 4,50/ € 2,00
NS-Dokumentationszentrum, Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln
http://www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/pages/286.aspx?s=286

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.